Семінари та конференції

Позвоните нам:

+38 (067) 318-23-78
Главная / Семинары / Трансфертне ціноутворення — підготовка звіту про контрольовані операції
Докладчики

Цена

2350 ₴
В стоимость включено - участие, методические материалы, консультации докладчиков, кофе-брейки, обед в ресторане, сертификат.

Скидка:

2 участника – 5%, 3 участника – 10%, скидка при регистрации с сайта 3%, скидки для постоянных клиентов.
Зарегистрироваться Скачать программу
Количество участников
  • оплата по счету, предоставляем, документы для бухгалтерии (счет, регистрационные документы, акты выполненных работ).

  • оплата в день проведения мероприятия при регистрации, предоставляем, все необходимые документы для бухгалтерии.

  • оплата банковской картой VISA, MasterCard c помощью сервиса моментальных платежей Liqpay

грн.

Трансфертне ціноутворення — Готуємось до звітування про контрольовані операції з ТЦ, Під контроль ТЦ підпадають постійні представництва (пп.14.1.193 Податкового Кодексу), Пов’язані особи, контрольовані операції, співставні операції., визначення методів, групування контрольованих операцій, як рахувати квартилі, джерела інформації, документація з трансфертного ціноутворення, звіт про контрольовані операції, взаємне узгодження цін, податкові перевірки ТЦ, відповідальність за порушення в рамках контролю за ТЦ, огляд судової практики в сфері ТЦ, внутрішня система контролю за ТЦ, коригування.

Програма семінара:

Блок №1. Трансфертне ціноутворення та імплементація плану BEPS в Україні. Підготовка до суттєвих змін в трансфертному ціноутворенню.

1. Яким чином відбудеться удосконалення вимог щодо складання документації з трансферного ціноутворення?
— Які особливості оподаткування боргових виплат на користь нерезидентів та контролю за їх відповідністю ринковим умовам?
— Яким чином звітність щодо контрольованих операцій буде уточнена у розрізі окремих країн, зокрема, офшорних зон?

2. Під контроль ТЦ підпадають постійні представництва, які відповідають пп.14.1.193 Податкового Кодексу та зареєстровані в контролюючому органі як платники податків на прибуток.
3. Міністерство фінансів України наказом від 10.06.2019 р. № 242, оновило Звіт про контрольовані операції та Порядок його складання, затверджений наказом від 18.01.2016 № 8.

Блок №2. Ключові зміни по трансфертному ціноутворенню 2019 року (Закон № 2628)!

— Аналіз умов здійснення контрольованих операцій – фактичні умови превалюють над договірними.
— Аналіз активів використаних сторонами контрольованих операцій. Визначення впливу активів на зіставність операцій.
— Контрольовані операції визначаються відповідно до фактичних умов їх проведення (не залежно від умов укладеного договору / наявності документального оформлення взагалі).
— Вибір сторони, що тестуються – аналіз можливості застосування методології.
— Вибір періоду, що аналізується – деталізація підходу вибору інформації за декілька податкових періодів та розрахунок середньозваженого показника рентабельності.
— Уточнено та доповнено права контролюючого органу під час проведення перевірки з питань дотримання платником податків принципу «витягнутої руки».
— Трансфертне ціноутворення — нові штрафні санкції.

Блок №3. Аналіз всіх змін законодавства по трансфертному ціноутворенню (ТЦУ) за 2017, 2018 та 2019 рік

1. Повний аналіз змін податкового кодексу та інших законодавчих актів стосовно трансфертного ціноутворення.
2. Старі проблеми на новий лад:
— Робота через посередника-прокладку, форвардні ф’ючерсні контракти.
— Специфіка для посередників при трансфертному ціноутворенню.
— «Нестиковки» формулювань оновленого ПКУ: як по-новому порахувати суму для трансфертного ціноутворення.
— Подача звіту, документів: що по новим правилам?
— Нові правила процесу проведення перевірок по трансфертному ціноутворенню.

3. Трансфертне ціноутворення та пов’язані особи.
— Визначення та критерії пов’язаних осіб. Як визначати пов’язаність в «ланцюгу» контрагентів.
— Приклад розрахунку прямого та опосередкованого контролю.
— Уточнення визначення контрольованих операцій між пов’язаними особами з застосуванням «штучних» непов’язаних посередників.

— Розкриття інформації про пов’язаних осіб.
— Пов’язаність через кредитування.
— Пов’язаність через кінцевого бенефіціарного власника.
— Можливість самостійного визначення осіб пов’язаними в ТЦУ. Наслідки для платників.
— Право ДФС визначати пов’язаність через суд.

4. Контрольовані операції (КО). Ідентифікація та їх визначення. Критерії.
— Хто подає звіт про контрольовані операції
— Ідентифікація кола операцій для ТЦУ.
— Визначення Контрольованих операцій. Критерії визнання контрольованих операцій.
— Уточнено період здійснення зіставних операцій (протягом звітного періоду / протягом попередніх декількох періодів).
— Передбачається використання фінансових показників зіставних компаній замість рентабельності окремої операції.

— Запроваджено критерії зіставних компаній (однаковий квед, відсутність збитків, відсутність акціонерів / дочірніх компаній).
— Розширено види Контрольованих операцій. Операції з нерезидентами, які не сплачують корпоративний податок.
— Специфічні ситуації. Відступлення права вимоги. Порука. Прощення боргу. Дивіденди та внески до статутного капіталу.
— Посередники. Операції з посередниками-нерезидентами.
— Спеціальні правила для обґрунтування Контрольованих операцій на підставі ф’ючерсних форвардних контрактів (за датою контракту, а не за датою операції).

— Запровадження принципу групування ко (за довгостроковими договорами, з нематеріальними активами, нма та інше), розподілу доходів та витрат, пов’язаних з ко.
— Нерезиденти. Змінений перелік «низько-податкових» юрисдикцій (НПЮ) від кму.
— Новий перелік організаційно-правових форм нерезидентів, операції з якими контролюються – з якої дати набирає чинності.
— Чи застосовується тцу при роботі з «низько-податковими» суб’єктами, зареєстрованими в «високо-податкових» юрисдикціях?

5. Співставні операції.
— Співставність (внутрішня та зовнішня) умов операцій.
— Критерії співставності. Пріоритетність внутрішніх над зовнішніми співставними операціями.
— Де їх шукати? Як застосовувати? Проблеми пошуку співставних операцій.
— Корегування для приведення операцій до рівня співставних для різник методів тцу – приклади розрахунків та коригувань. Практичні рекомендації.

6. Методи трансфертного ціноутворення.
— Методи тцу. Алгоритм вибору методу (найбільш доцільного). Вибір сторони для дослідження.
— Пріорітетність методів тцу. Послідовність використання методів тцу.
— Як обгрунтувати неможливівсть застосування 1–3 методів?
— Аналіз кожного методу (відмінність української версії від оеср). Сфера їх застосування. Сутність аналізу, опис процедури, що здійснює підприємство.

— Приклади застосування методів ТЦУ до операцій.
— Ціна та показники рентабельності. Як ключові одиниці в тцу. Порядок розрахунку.
— Складнощі використання методів, що базуються на показниках рентабельності. Вибір показника рентабельності.
— Визначення більш простої сторони при застосуванні методів, що базуються на рентабельності. Що, коли більш простою стороною є нерезидент?
— Групування ко / співставних операцій для розрахунку рентабельності. Практичні приклади розрахунку рентабельності. Вибір правильного аналізованого показника рентабельності.

— Специфічний метод обґрунтування ціни біржового товару. Як застосовувати? Що робити, якщо не можливо застосувати метод порівняльної неконтрольованої ціни при обгрунтуванні цін біржового товару? Перелік бірж та біржового товару (постанова кму).
— Фінансові операції. Операції з правами на об’єкти інтелектуальної власності. Операції з об’єктами нерухомості та інше.

7. Діапазони. Зміни.
— Як рахувати квартилі? Практичні приклади.
— Визначення діапазону цін та діапазону рентабельності на практичних прикладах. Правила розрахунку.
— У випадку непопадання ціни / рентабельності контрольованої операції в діапазон ціни / рентабельності – ціна / рентабельність визначається на рівні медіани. При самостійному коригуванні — нижнього / верхнього квартилю.

— Практичні приклади побудови діапазону ціни / рентабельності по постанові кму.
— Можливість використовувати показники 1 співставної операції замість побудови діапазону.
— Небезпечність ситуації, коли існує детальна інформація про ціни на товари в співставних умовах.

8. Джерела інформації по співставним операціям.
— Відсутні офіційні джерела. Розширено перелік джерел інформації. Будь-яка загальнодоступна інформація може бути джерелом інформації для тцу. Будь-які джерела, інформація з яких отримана з дотриманням вимог законодавства. Інформація, отримана податковими органами в межах міжнародних угод
— Різні джерела інформації. Проблеми вибору джерел інформації.
— Використання експертизи держзовнішінформу, баз данних бюро ван дейк (ruslana, amadeus тощо).

— Бази даних для тцу: «+» та «–». Для яких методів застосовуються.
— Внутрішні та зовнішні співставні операції.
— Цінові експертизи для цілей тцу.
— Практичні рекомендації по пошуку співставних операцій.

Блок №4. Документація до звіту по ТЦУ. Аналіз порядку. Рекомендації практики. Підводні камені. Звіт по тцо! Підготовка та перевірка звіту.

1. Документація по ТЦО. Як підготувати без помилок та штрафів?
— Пакет документів та додатків до звіту з тцу.
— Доповнено перелік інформації, яка має бути у документації про контрольовані операції (опис структури управління, опис діяльності та стратегії ділової активності, аналіз відповідних ринків, конкуренти, копії договорів та платіжних документів).
— Яку інформацію необхідно розкрити в документації?

— Застосування штрафних санкцій за неповне розкриття інформації в документації по тцу.
— Документацію готують всі, але подають на запит.
— Як підготувати самим? Коли краще залучити зовнішніх спеціалістів.
— Пакет документації для цілей ТЦУ, як підготувати функціональний аналіз.

2. Перевірка звіту по тцу! Звіт подають всі, в кого є контрольовані операції (КО)!
— Приклад складання звіту про контрольовані операції.
— Проблемні питання при заповненні.
— Відображення специфічних операцій у звіті про Контрольовані операції.

— Аналіз основних помилок при складанні звіту. Аналіз порядку.
— Перевірка звіту по ТЦУ.
— Які документи потрібно мати?

3. Функціональний аналіз. Економічний аналіз. Політика тцу. Аналіз ризиків.
— Як підготувати?
— Економічні моделі при складанні пакету документів по тцу.
— Особливі випадки обґрунтування ціни / рентабельності в операціях, що не є контрольовані для тцу.

4. Корегування. Приклад. Коли потрібно проводити, а коли застосування є недоцільним.
— При самостійному корегуванні застосовується максимальне / мінімальне значення діапазону, а не медіана (навіть щодо попередніх звітних періодів).

Блок №5. Трансфертне ціноутворення — проблемні аспекти застосування.

1. Планування тцо та мінімізація ризиків.
2. Внутрішня система контролю за трансфертним ціноутворенням: як організувати комунікацію між структурними підрозділами компанії для контролю за трансфертними цінамі та мінімізувати податкові ризики. Корпоративна цінова політика.

3. Практичні рекомендації по первинному аналізу господарських операцій на їх відповідність вимогам тцо.
— Аналіз схеми руху товарів, послуг, грошових потоків. Система ціноутворення з врахуванням вимог до контролюємих угод.
— Ідентифікація співставних неконтролюємих угод. Можливості корегування внаслідок різних умов угод з врахуванням норм ТЦО.

Блок №6. Перевірки ТЦУ. Контроль. Штрафи. Взаємодія з ДФС. Оскарження донарахувань.

1. Трансфертне ціноутворення в Україні. Податкові перевірки. Моніторинг.
— Податкові перевірки ТЦО. Практика перевірок ДФС.
— Підстави для перевірки: зміни.
— Порядок та особливості проведення.

— Підстави для перевірки контрольованих операцій. Самостійне коригування.
— Результати перевірки. Нюанси.
— Максимальний строк перевірки збільшено до 30 місяців!
— Строк позовної давності щодо контрольованих операцій 7 років!
— Статистика ДФС по результату моніторингу та податкових перевірках за попередні періоди.

2. Моніторинг контрольованих операцій.
— Порядок проведення ДФС.
— Спостереження за цінами та умовами.
— Аналіз інформації про ко, звітів, документації.
— Аналіз інформаційних джерел.
— Опитування-допит-інтерв’ю ДФС представників платників податку! Процедура. Результати.

3. Оскарження податкових донарахувань (в судовому та позасудовому порядку) по тцо.
4. Погодження цін у контрольованих операціях.
— Аналіз передбачених законом можливостей для взаємного узгодження цін між платником та ДФС.
— Порядок узгодження цін згідно постанови КМУ.
— Міжнародний досвід та можливі наслідки для платників податків в Україні.

Блок №7. Судова практика по трансфертному ціноутворенню!
— Позитивна та негативна! Різна судова практика по тим самим питанням. Аналіз.
— Ідентифікація контрольованих операцій (контрольована / неконтрольована). Невключення ко до звіту.
— Пов’язаність осіб.
— НПЮ (Грузія, Швейцарія). Llp.

— Посередницькі договори.
— Неподання документації. Не звітування.
— Щодо штрафів.

Блок №8. Штрафні санкції. Відповідальність за порушення по ТЦУ. Нові правила!

1. Нові розміри штрафів. Неподання звітів, документації. Не включення в звіт контрольованої операції. Викривлення інформації.
2. За неподання звіту (невчасне подання): 300 прожиткових мінімумів.
— Неподання звіту / уточнюючого звіту / документації після 30 днів за кінцевою датою сплати штрафу – 5 прожиткових мінімумів за кожен календарний день.
— Несвоєчасне подання звіту / невключення операції в поданий звіт – 1 прожитковий мінімум за кожен день.
— Несвоєчасне подання документації – 2 прожиткових мінімуми за кожен день.

3. За помилки у звіті, незадекларовані, невключені у звіті операції: 1% (максимум 300 прожиткових мінімумів). Специфічні ситуації.
— За неподання документації: 3% (максимум 200 прожиткових мінімумів).
— Застосування ДФС нових штрафів до старих періодів (звіти, документація). Роз’яснення ДФС. Що на практиці.
— Застосування штрафних санкцій до ко 2015, 2016, 2017 та 2018 року!
— Немає звільнення від штрафних санкцій за завищення витрат / заниження доходів в ко за 2016 рік.
— Специфічні ситуації.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (10 оценок, среднее: 4,20 из 5)
Загрузка...


OK
Шевченко Олександр

Координатор заходу

Связанные семинары
Экспертный блог Ответы на все Ваши вопросы

MARMAER

Семинары, тренинги, курсы, корпоративные тренинги, конференции – практические и интенсивные формы обучения для финансистов, юристов и руководителей.

ЧИТАЙТЕ НАС НА ПОЧТЕ

Мы принимаем к оплате: