Cемінари та Вебінари

Зателефонуйте нам:

+38 (067) 318-23-78 [Viber, Telegram]
Головна / Документы / Застереження про права інтелектуальної власності
Застереження про права інтелектуальної власності

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРО ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Перед відвідуванням веб-сайту https://marmaer.ua/ ознайомтеся та уважно прочитайте це застереження. Якщо ви користуєтеся веб-сайтом https://marmaer.ua/ та інформацією, розміщеною на ньому, ви погоджуєтеся з цим застереженням.
Якщо ви не погоджуєтеся з цим застереженням чи окремими його положеннями, ви повинні негайно покинути веб-сайт https://marmaer.ua/ та не користуватися послугами, що опубліковані на веб-сайті https://marmaer.ua/.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Застереження про права інтелектуальної власності (надалі – “Застереження”), які належать фізичній особі-підприємцю Шевченку Олександру Васильовичу (надалі – “Виконавець”), є невід’ємною частиною Договору публічної оферти про надання послуг, розміщеного на веб-сайті https://marmaer.ua/ (надалі – “веб-сайт Виконавця”), а також усіх інших правочинів (усних та письмових), вчинених особою, яка відвідує веб-сайт Виконавця та/або користується інформацією, розміщеною на веб-сайті Виконавця.

1.2. Виконавцю належать виключні права на об’єкти інтелектуальної власності, включаючи права, передбачені законодавством України, Бернською конвенцією про охорону літературних та художних творів 1886 року і Всесвітньою конвенція про авторське право 1952 року, іншими міжнародно-правовими актами, а саме:

1.2.1. виключне право на використання об’єкта інтелектуальної власності;
1.2.2. виключне право дозволяти використання об’єкта інтелектуальної власності;

1.2.3. виключне право запобігати незаконному використанню об’єкта інтелектуальної власності, включаючи право забороняти таке використання;

1.2.4. інші права інтелектуальної власності, які існують сьогодні або з’являться в майбутньому.
1.3. Виконавцю належать виключні права (майнові права інтелектуальної власності) на об’єкти інтелектуальної власності, а також особисті немайнові права інтелектуальної власності на об’єкти інтелектуальної власності, творцем (автором) яких є Виконавець (надалі – “права інтелектуальної власності”).

1.4. Виконавцю також можуть належати особисті немайнові права інтелектуальної власності на об’єкти інтелектуальної власності, створені іншими особами, у випадках, передбачених законодавством України.

1.5. Об’єктами інтелектуальної власності для цілей цього Застереження є, зокрема, але не виключно, веб-сайт Виконавця, електронна (цифрова) інформація, розміщена на веб-сайті Виконавця, в тому числі, тексти, інфографіки, презентації, зображення, аудіовізуальні твори, теми заходів, програми заходів, окремі блоки програм заходів, переліки доповідачів тощо, робочі і рекламні матеріали, комерційні повідомлення, маркетингові дослідження у паперовій, електронній чи будь-якій іншій формі, програмне забезпечення, логотипи, графіки, звуки тощо, що використовуються або створені Виконавцем в процесі його діяльності.

1.6. Права інтелектуальної власності на об’єкт інтелектуальної власності виникає з моменту його створення, якщо інше не передбачено законодавством України.
1.7. Об’єкти інтелектуальної власності перебуваються під правовою охороною без виконання будь-яких формальностей щодо них та незалежно від їх завершеності, призначення, цінності тощо, а також способу чи форми їх вираження, якщо інше не передбачено законодавством України.

1.8. Права інтелектуальної власності на об’єкти інтелектуальної власності, що використовуються або створені Виконавцем в процесі його діяльності, поширюються на готовий об’єкт інтелектуальної власності (в електронній, паперовій та інших формах), а також на матеріали, отримані в процесі його створення, на аудіо- та відеозапис, незалежно від мови та форм вираження, включаючи компіляції даних та програмне забезпечення.

2. ВИКОРИСТАННЯ ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

2.1. Об’єкти інтелектуальної власності, що належать Виконавцю, можуть використовуватися іншими особами на умовах обмеженої невиключної ліцензії, яка виключає можливість використання об’єктів інтелектуальної власності у сфері, тотожній або суміжній з діяльністю Виконавця, а також можливість видачі іншим особам ліцензій на використання об’єктів інтелектуальної власності Виконавця. Особливості використання об’єктів інтелектуальної власності, розміщених на веб-сайті Виконавця, визначені пунктом 3.3. цього Застереження.

2.2. Виконавець має право використовувати об’єкти інтелектуальної власності на власний розсуд з додержанням вимог законодавства України.

2.3. Використання об’єктів інтелектуальної власності іншими особами допускається виключно з письмового дозволу Виконавця, крім випадків, передбачених законодавством України.
2.4. Використанням об’єкта інтелектуальної власності є його:
2.4.1. опублікування (випуск у світ);
2.4.2. відтворення будь-яким способом та у будь-якій формі;
2.4.3. переклад;

2.4.4. переробка, адаптація, аранжування та інші подібні зміни;
2.4.5. включення складовою частиною до збірників, баз даних, антологій, енциклопедій тощо;
2.4.6. публічне виконання;

2.4.7. продаж, передання в найм (оренду) тощо;
2.4.8. імпорт примірників, примірників перекладів, переробок тощо.
2.4.9. інші дії, встановлені законодавством.

2.5. Використання об’єктів інтелектуальної власності в будь-якій формі та/або будь-яким способом без попереднього отримання письмового дозволу Виконавця заборонено, крім випадків, передбачених законодавством України.

2.6. З метою отримання письмового дозволу Виконавця на використання об’єктів інтелектуальної власності, слід надсилати запити на адресу електронної пошти: info@marmaer.com.

2.7. Умови надання дозволу (видачі ліцензії) на використання об’єкта інтелектуальної власності можуть бути визначені авторським договором, ліцензійним договором чи іншим договором, який укладається з додержанням вимог законодавства України.

2.8. Особа, яка використовує об’єкт інтелектуальної власності, зобов’язана зазначити ім’я його творця (автора) та джерело запозичення.

2.9. Виконавець має право протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню або іншій зміні об’єкта інтелектуальної власності чи будь-якому іншому посяганню на об’єкт інтелектуальної власності, що може зашкодити честі, гідності та діловій репутації Виконавця, а також супроводженню об’єкта інтелектуальної власності без згоди Виконавця ілюстраціями, передмовами, післямовами, коментарями тощо.

2.10. Виконавець використовує об’єкти інтелектуальної власності, що належать іншим особам, відповідно до ліцензій, договорів чи інших законних підстав.

2.11. Виконавець може вільно використовувати свої навички, ноу-хау та досвід, а також використовувати та розкривати будь-які узагальнені ідеї, концепції, методи, прийоми, отримані або засвоєні в процесі його діяльності, без розголошення конфіденційної інформації інших осіб.

3. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ІНФОРМАЦІЮ НА ВЕБ-САЙТІ ВИКОНАВЦЯ

3.1. Виконавцю належать права інтелектуальної власності на веб-сайт Виконавця, електронну (цифрову) інформацію, розміщену на веб-сайті Виконавця і веб-сторінках, що входять до веб-сайту Виконавця, в тому числі, тексти, інфографіки, презентації, зображення, аудіовізуальні твори, теми заходів, програми заходів, окремі блоки програм заходів, переліки доповідачів, а також фотозображення, малюнки, графічні об’єкти, комп’ютерні програми, фонограми, відеограми, що знаходяться в електронній (цифровій) формі, придатній для зчитування і відтворення комп’ютером, які можуть існувати і (або) зберігатися у вигляді одного або декількох файлів (частин файлів), записів на пристроях комп’ютерів, серверів тощо у мережі Інтернет, що використовуються або створені Виконавцем в процесі його діяльності.

3.2. Об’єкти інтелектуальної власності, розміщені на веб-сайті Виконавця, є об’єктами авторського права і (або) суміжних прав відповідно до Цивільного кодексу України і Закону України “Про авторське право і суміжні права”, а також можуть бути іншими об’єктами права інтелектуальної власності, передбаченими законодавством України.

3.3. Виконавець надає кожній особі, яка відвідує веб-сайт Виконавця, обмежену невиключну ліцензію без сплати роялті виключно для особистого некомерційного використання, з правами:

3.3.1. переглядати інформацію, яка викладена на веб-сайті Виконавця;
3.3.2. копіювати та зберігати інформацію, яка викладені на веб-сайті Виконавця в кеш-пам’яті свого веб-браузера;

3.3.3. роздруковувати інформацію з веб-сайту Виконавця.
Будь-яке інше використання об’єктів інтелектуальної власності, розміщених на веб-сайті Виконавця, можливе лише за умови попереднього отримання письмового дозволу Виконавця, крім випадків, передбачених законодавством України.

3.4. Використання веб-сайту Виконавця та інформації, розміщеної на веб-сайті Виконавця, в будь-якій формі та/або будь-яким способом без попереднього отримання письмового дозволу Виконавця заборонено, крім випадків, передбачених законодавством України.

3.5. Права інтелектуальної власності на об’єкти інтелектуальної власності третіх осіб, розміщені на веб-сайті Виконавця, також повинні бути дотримані будь-якою особою, яка має доступ до веб-сайту Виконавця.
3.6. За зміст реклами, розміщеної на веб-сайті Виконавця, її достовірність та належність, несе відповідальність рекламодавець.

3.7. Гіперпосилання на веб-сайт Виконавця, окрім посилання на головну сторінку веб-сайту Виконавця за адресою: https://marmaer.ua/, без попереднього письмового дозволу Виконавця заборонене.
3.8. Будь-які запити щодо використання веб-сайту Виконавця та інформації, розміщеної на веб-сайті Виконавця, слід надсилати на адресу електронної пошти: info@marmaer.com.

4. ПОРУШЕННЯ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

4.1. Порушенням прав інтелектуальної власності Виконавця на об’єкти інтелектуальної власності, є:
4.1.1. вчинення будь-якою особою дій, які порушують майнові права інтелектуальної власності Виконавця та у випадках, передбачених законодавством, особисті немайнові права інтелектуальної власності Виконавця;

4.1.2. піратство – опублікування, відтворення, ввезення на митну територію України, вивезення з митної території України і розповсюдження контрафактних примірників об’єктів інтелектуальної власності (у тому числі комп’ютерних програм і баз даних), камкординг, кардшейрінг, а також Інтернет-піратство, вчинення будь-яких інших дій, які визнаються порушенням прав інтелектуальної власності з використанням мережі Інтернет;

4.1.3. плагіат – оприлюднення (опублікування), повністю або частково, чужого твору під іменем особи, яка не є автором цього твору або без дозволу Виконавця, який є суб’єктом авторського права;

4.1.4. будь-які дії для свідомого обходу технічних засобів захисту прав інтелектуальної власності, зокрема виготовлення, розповсюдження, ввезення з метою розповсюдження і застосування засобів для такого обходу;
4.1.5. вчинення інших дій, що створюють загрозу порушення прав інтелектуальної власності.

5. ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

5.1. У разі порушення прав інтелектуальної власності на об’єкти інтелектуальної власності Виконавець має право:
5.1.1. вимагати визнання та поновлення своїх прав, у тому числі забороняти дії, що порушують права інтелектуальної власності чи створюють загрозу їх порушення;

5.1.2. звертатися до суду з позовом про поновлення порушених прав та (або) припинення дій, що порушують права інтелектуальної власності чи створюють загрозу їх порушення;

5.1.3. звертатися до суду з позовом про відшкодування моральної (немайнової) шкоди, завданої порушенням прав інтелектуальної власності чи загрозою такого порушення;

5.1.4. звертатися до суду з позовом про відшкодування збитків (матеріальної шкоди), включаючи упущену вигоду, або стягнення доходу, отриманого порушником внаслідок порушення ним прав інтелектуальної власності, або про виплату компенсації;

5.1.5. вимагати, в тому числі у судовому порядку, публікації в засобах масової інформації відомостей про допущені порушення прав інтелектуальної власності та судові рішення щодо цих порушень;

5.1.6. вимагати від осіб, які порушують права інтелектуальної власності, надання інформації про третіх осіб, задіяних у виробництві та/або розповсюдженні контрафактних примірників об’єктів інтелектуальної власності, а також засобів обходу технічних засобів захисту, та про канали їх розповсюдження;

5.1.7. вимагати прийняття інших передбачених законодавством заходів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності.

5.2. Виконавець має право звернутися до суду за захистом своїх прав інтелектуальної власності на об’єкти інтелектуальної власності.

5.3. Способами захисту порушених прав інтелектуальної власності Виконавця є:
5.3.1. відшкодування моральної (немайнової) шкоди, завданої порушенням прав інтелектуальної власності;
5.3.2. відшкодування збитків (матеріальної шкоди), завданих порушенням прав інтелектуальної власності, в тому числі упущеної вигоди;

5.3.3. стягнення з порушника прав інтелектуальної власності доходу, отриманого внаслідок такого порушення;
5.3.4. виплата грошової компенсації замість відшкодування збитків або стягнення доходу;

5.3.5. заборона опублікування творів, їх виконань чи постановок, випуску примірників фонограм, відеограм, їх сповіщення, припинення їх розповсюдження, вилучення (конфіскація) контрафактних примірників творів, фонограм, відеограм та обладнання і матеріалів, призначених для їх виготовлення і відтворення, публікація у пресі інформації про допущене порушення тощо, якщо у ході судового розгляду буде доведено факт порушення прав інтелектуальної власності або факт наявності дій, що створюють загрозу порушення цих прав;

5.3.6. примусове надання особами, які порушують права інтелектуальної власності, інформації про третіх осіб, задіяних у виробництві та/або розповсюдженні контрафактних примірників об’єктів інтелектуальної власності, засобів обходу технічних засобів захисту, та про канали їх розповсюдження.

5.4. Суд може захистити порушені права інтелектуальної власності Виконавця іншим способом, що встановлений договором або законами України.

5.5. Доказами порушення прав інтелектуальної власності Виконавця є, зокрема, але не виключно, будь-яка інформація в електронній (цифровій) формі, яка містить дані про обставини порушення прав інтелектуальної власності Виконавця, зокрема, електронні документи (в тому числі текстові документи, графічні зображення, плани, фотографії, відео- та звукозаписи тощо), веб-сайти (сторінки), текстові, мультимедійні та голосові повідомлення, метадані, бази даних й інші дані в електронній формі, що зберігаються на портативних пристроях (картах пам’яті, мобільних телефонах тощо), серверах, системах резервного копіювання, інших місцях збереження даних в електронній формі (в тому числі в мережі Інтернет).

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

6.1. Порушення прав інтелектуальної власності Виконавця, в тому числі невизнання його прав чи посягання на них, тягне за собою відповідальність, встановлену законодавством України.

6.2. Адміністративна відповідальність:
Стаття 512 Кодексу України про адміністративні правопорушення
Порушення прав на об’єкт права інтелектуальної власності
Незаконне використання об’єкта права інтелектуальної власності (літературного чи художнього твору, їх виконання, фонограми, передачі організації мовлення, комп’ютерної програми, бази даних, наукового відкриття, винаходу, корисної моделі, промислового зразка, знака для товарів і послуг, топографії інтегральної мікросхеми, раціоналізаторської пропозиції, сорту рослин тощо), привласнення авторства на такий об’єкт або інше умисне порушення прав на об’єкт права інтелектуальної власності, що охороняється законом, – тягне за собою накладення штрафу від десяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання і матеріалів, які призначені для її виготовлення.

6.3. Кримінальна відповідальність:
Кримінальний кодекс України
Стаття 176. Порушення авторського права і суміжних прав

1. Незаконне відтворення, розповсюдження творів науки, літератури і мистецтва, комп’ютерних програм і баз даних, а так само незаконне відтворення, розповсюдження виконань, фонограм, відеограм і програм мовлення, їх незаконне тиражування та розповсюдження на аудіо- та відеокасетах, дискетах, інших носіях інформації, камкординг, кардшейрінг або інше умисне порушення авторського права і суміжних прав, а також фінансування таких дій, якщо це завдало матеріальної шкоди у значному розмірі, – караються штрафом від двохсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк.

2. Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або завдали матеріальної шкоди у великому розмірі, –
караються штрафом від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк від двох до п’яти років.

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені службовою особою з використанням службового становища або організованою групою, або якщо вони завдали матеріальної шкоди в особливо великому розмірі, –
караються штрафом від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Примітка. У статтях 176 та 177 цього Кодексу матеріальна шкода вважається завданою в значному розмірі, якщо її розмір у двадцять і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, у великому розмірі – якщо її розмір у двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а завданою в особливо великому розмірі – якщо її розмір у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Стаття 177. Порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, раціоналізаторську пропозицію

1. Незаконне використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка, топографії інтегральної мікросхеми, сорту рослин, раціоналізаторської пропозиції, привласнення авторства на них, або інше умисне порушення права на ці об’єкти, якщо це завдало матеріальної шкоди у значному розмірі, –
караються штрафом від двохсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк.

2. Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або завдали матеріальної шкоди у великому розмірі, –
караються штрафом від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк від двох до п’яти років.

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені службовою особою з використанням службового становища або організованою групою, або якщо вони завдали матеріальної шкоди в особливо великому розмірі, –
караються штрафом від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Стаття 229. Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару

1. Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару, або інше умисне порушення права на ці об’єкти, якщо це завдало матеріальної шкоди у значному розмірі, –
караються штрафом від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

2. Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або завдали матеріальної шкоди у великому розмірі, –
караються штрафом від трьох тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені службовою особою з використанням службового становища або організованою групою, або якщо вони завдали матеріальної шкоди в особливо великому розмірі, –
караються штрафом від десяти тисяч до п’ятнадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Примітка. Матеріальна шкода вважається завданою в значному розмірі, якщо її розмір у двадцять і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, у великому розмірі – якщо її розмір у двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а завданою в особливо великому розмірі – якщо її розмір у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ ВИКОНАВЦЯ

ФІЗИЧНА ОСОБА ПІДПРИЄМЕЦЬ ШЕВЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
03187, Київ, пр. Академіка Глушкова, будинок № 55, кв.79
ЄДРПОУ 3017208977
Р/р UA 77 300528 0000026009001347118
Банк ПАТ «ОТП БАНК», м. Київ,
МФО 300528
тел.: (067) 318-23-78, info@marmaer.com
Є платником єдиного податку 3 групи

______________________ / О.В Шевченко/
М.П.

ДАТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ: 23 березня 2021 року

ЗАВАНТАЖИТИ в PDF: Застереження про права інтелектуальної власності

Александр Шевченко
Руководитель проектов
Публікації експертного блогу Відповіді на всі Ваші питання

MARMAER

Семінари, Вебінари, Онлайн-курси, Конференції – навчання для фінансистів, бухгалтерів, юристів і керівників.

ЧИТАЙТЕ НАС НА ПОШТІ

МИ ПРИЙМАЄМО ДО ОПЛАТИ

liqpay