Cемінари та Вебінари

Зателефонуйте нам:

+38 (067) 318-23-78 [Viber, Telegram]
Головна / Семинары / Закон про ТОВ та ТДВ — Нові правила регулювання здійснення господарської діяльності
ДОПОВІДАЧІ ЗАХОДУ
Дата і час
  • Початок09:30 - 13 Бер 2019
  • Завершення18:00 - 13 Бер 2019
Реєстрація по телефону
Шевченко Олександр
Реєстрація через сайт
виберіть формат участі
Кількість учасників
  • оплата по рахунку від юридичної особи, надаємо, документи для бухгалтерії (рахунок, реєстраційні документи, акти виконаних робіт).

  • оплата від фізичної особи в день проведення заходу при реєстрації, надаємо, всі необхідні документи для бухгалтерії.

  • оплата банківською карткою VISA, MasterCard за допомогою сервісу миттєвих платежів LiqPay, *Комісія 2,75% за платіж, надаємо, всі необхідні документи для бухгалтерії.

грн.

ТОВ та ТДВ: Нові правила оформлення та засвідчення Статуту, формування статутного капіталу та реалізації переважного права учасника, скликання та проведення загальних зборів учасників, можливість створення наглядової ради, врегулювання конфлікту інтересів, вимоги щодо незалежності та доброчесності посадових осіб (Non-compete та Non-disclosure), унормування процедури укладення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю, наслідки порушення порядку надання згоди на вчинення правочинів, запровадження інституту корпоративного договору та безвідкличної довіреності з корпоративних прав.

Програма семінара:

Блок № 1. Нові інструменти запроваджені в корпоративному праві і практики їх застосування в діяльності ТОВ і ТДВ.

1. Статут ТОВ 2018 – звичний, але повністю інший інструмент врегулювання діяльності учасників, товариства і його органів.

— Як визначити зміст статуту за законом України «Про товариства з обмеженою відповідальністю», Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України і законом України «Про господарські товариства»;
— Що обов’язково має міститися у статуті відповідно до вимог закону, що рекомендовано вказати і що не треба вказувати? Де тепер зазначається розмір статутного капіталу, найменування/ПІБ і дані учасників, розмір їх часток, види діяльності і інші звичні відомості?
— В які строки та яким чином товариства мають привести статути у відповідність до нового закону? Чи є державна реєстрація змін до статуту Товариства з обмеженою відповідальністю або ТДВ безкоштовною?
— Які положення статутів зберігають чинність протягом перехідного періоду і як ними користуватися на практиці?
— Порядок підписання статуту при створенні товариства і зміні статуту. Яким чином оформити статут новоствореного товариства? Хто повинен підписати статут при державній реєстрації ТОВ? Чи обов’язково засновникам нотаріально засвідчувати свої підписи на першій редакції статуту?
— Яким чином внести зміни до статуту ТОВ? Які особливості затвердження статуту ТОВ, створеного внаслідок реорганізації іншого господарського товариства, передбачає Закон про ТОВ та ТДВ?
— Модельний статут – сьогодення і перспективи в майбутньому. Що робити товариствам з модельним статутом?

2. Корпоративний договір – новий інструмент управління та розвитку ТОВ.

— Основі розділи корпоративного договору. Перша власна практика укладання корпоративних договорів у ТОВ.
— Що таке корпоративний договір та де він застосовується?
— Механізми забезпечення виконання зобов’язань по корпоративному договору.
— Сторони корпоративного договору.
— Які зобов’язання сторін може передбачати корпоративний договір? Чи може корпоративний договір встановлювати обов’язок учасника голосувати на загальних зборах згідно з вказівками органів товариства?
— Які є механізми вирішення конфліктних ситуацій при виконанні корпоративного договору?
— У якій формі укладати корпоративний договір? Чи допускається оплата за корпоративним договором?
— Чи треба реєструвати корпоративний договір? Чи мають знати учасники, що не є строною корпоративного договору, а також товариство про укладений корпоративний договір і його умов? Межі конфіденційності корпоративного договору і наслідки її порушення?
— Які наслідки вчинення стороною корпоративного договору правочину, який порушує умови укладеного корпоративного договору?
— Які можливості для укладення корпоративних договорів передбачало законодавство України до набрання чинності Законом про ТОВ та ТДВ і чому вони не були належним чином реалізовані?
— Корпоративний договір як дієвий механізм протидії рейдерству, запобігання і вирішення конфліктів між учасниками.

3. Безвідклична довіреність, як унікальний інструмент забезпечення корпоративних відноси.

— Що таке безвідклична довіреність з корпоративних прав?
— Яким чином видача безвідкличної довіреності забезпечує належне виконання зобов’язань за корпоративним договором?
— За яких умов безвідклична довіреність може бути скасована та чи завжди для цього потрібна згода представника?

4. Інші інструменти, з якими тепер треба рахуватися при веденні бізнесу.

— Договір про внесення додаткового вкладу і договір про припинення Товариства, яка їх правова природа і в чому цінність для Товариства з обмеженою відповідальністю і ТДВ.
— Що таке негативне зобов’язання, як ним користуватися і які наслідки його порушення?
— Чи можлива сплата боргу за бажанням боржника, і що робити кредитору в такому випадку?
— Як правильно придбати право на розірвання договору, і при чому тут договір опціону.
— Міняємо боргу на частку, можливості, перспективи і наслідки;

Блок №2. Основні законодавчі новели та зміни в організації діяльності ТОВ та ТДВ.

1. Статутний капітал.

— Який строк формування статутного капіталу при створенні товариства передбачає Закон про ТОВ та ТДВ? Яка відповідальність встановлена за несвоєчасне внесення учасником вкладу при формуванні статутного капіталу?
— Яким чином захистити права міноритарного учасника від розмивання його частки у статутному капіталі відповідно до Закону про ТОВ та ТДВ? Чи можливо зафіксувати співвідношення часток учасників у статуті Товариства з обмеженою відповідальністю?
— Яким чином здійснюється оцінка негрошового вкладу учасника?
— Які нові способи збільшення статутного капіталу передбачає Закон про ТОВ та ТДВ?
— Чи може нерозподілений прибуток бути джерелом поповнення статутного капіталу товариства? Чи призведе збільшення розміру статутного капіталу за рахунок нерозподіленого прибутку до зміни співвідношення часток учасників?
— Яким чином відбувається збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів учасників? Чи мають учасники ТОВ переважне право на здійснення додаткових вкладів? Який строк реалізації переважного права на внесення додаткового вкладу? Чи можна статутом Товариства з обмеженою відповідальністю обмежити або скасувати переважне право учасників на здійснення додаткових вкладів?
— Чи обов’язково повідомляти кредиторів при зменшенні статутного капіталу? Який строк повідомлення кредиторів про зменшення статутного капіталу відповідно до Закону про ТОВ та ТДВ? Кого з кредиторів обов’язково повідомляти, та чи можна зменшити статутний капітал без повідомлення кредиторів?

2. Вихід та виключення учасника.

— Яким чином змінилися правила виходу учасника із товариства відповідно до Закону про ТОВ та ТДВ? Чи завжди учасник ТОВ може вільно вийти з товариства? Який строк надання згоди на вихід учасника із товариства?
— Яким чином може вийти учасник, що володіє часткою в 50% статутного капіталу? Чи такий учасник є заручником товариства і мінарітарієв? Чи може вийти останній учасник?
— Який строк та порядок виплати учаснику вартості його частки у статутному капіталі у разі виходу із товариства? Яким чином розраховується вартість частки учасника, який вийшов із товариства?
— З якого моменту учасник вважається таким, що вийшов із ТОВ?
— Чи можливе виключення учасника із товариства відповідно до Закону про ТОВ та ТДВ? У яких випадках допускається виключення учасника із товариства?
— Що робити з учасником який системно не виконує свої обов’язки учасника?

3. Перехід права на частку учасника.

— Яким чином врегульовано порядок реалізації переважного права учасника на придбання частки іншого учасника відповідно до Закону про ТОВ та ТДВ?
— Чи завжди учасник має право на відчуження своєї частки у статутному капіталі відповідно до Закону про ТОВ та ТДВ? Чи можливе обмеження права учасника розпоряджатися своєю часткою?
— Протягом якого строку учасник може скористатися переважним правом на придбання частки іншого учасника? Які наслідки відмови усіх учасників товариства від реалізації переважного права на придбання частки іншого учасника, яка пропонується до продажу?
— Чи є реальний захист у разі порушення переважного права учасника на придбання частки іншого учасника? Як захистити своє право в судовому і позасудовому порядку і як виконати судове рішення?
— У яких випадках переважне право учасника не застосовується та чи можна обмежити його реалізацію статутом, корпоративним договором?
— Чи може Товариство мати переважне право на придбання частки?
— Чи передбачає Закон про ТОВ та ТДВ автоматичний перехід частки до спадкоємця (правонаступника) у разі смерті (припинення) учасника? Чи можна буде виключити учасника у разі відсутності волевиявлення його спадкоємця щодо вступу до товариства?
— Який порядок звернення стягнення на частку учасника передбачений Законом про ТОВ та ТДВ? Яким чином визначається вартість частки учасника, на яку виконавець планує звернути стягнення? Чи можуть інші учасники Товариства з обмеженою відповідальністю придбати частку учасника-боржника, яку реалізує виконавець? За яких умов частка учасника реалізується виконавцем на аукціоні?

4. Державна реєстрація операцій з частками

— Як зареєструвати перехід частки третім особам? Хто і які подає документи реєстратору? Чи зобов’язані учасники повідомляти Товариство і інших учасників про передачу частки третій особі? Чи можна змінити встановлений законом порядок в статуті або корпоративному договорі?
— Яким чином реєструється вихід/виключення учасника з товариства? Що відбувається зі статутним капіталом? Хто і які подає документи реєстратору? Коли про реєстрацію виходу дізнається Товариство?
— Як правильно оформити протокол про збільшення/зменшення статутного капіталу для його реєстрації?
— Як правильно сформулювати позовні вимоги при порушенні переважного права, неправомірному виключенні учасника, розмитті його частки або рейдерському захопленні, щоб рішення могло бути зареєстровано реєстратором? Порядок проведення такої реєстрації. Хто і які подає документи реєстратору?
— Порядок реєстрації входу/виходу спадкоємців. Хто і які подає документи реєстратору? Що робити іншим учасникам, які не згодні з прийняттям спадкоємців.
— Чи є небезпека рейдерства і як ефективно їй протистояти за допомогою нових механізмів закону про ТОВ і ТДВ.

5. Загальні збори учасників.

— Скільки голосів має кожний учасник на загальних зборах? Чи можуть учасники домовитись про відмінне співвідношення голосів від співвідношення часток? Чи завжди товариство, яке володіє часткою у власному статутному капіталі не має право голосу на власних загальних зборах?
— Який строк проведення річних загальних зборів учасників відповідно до Закону про ТОВ та ТДВ? Які питання обов’язково вносяться до порядку денного річних загальних зборів учасників?
— Особливості повідомлення учасників про проведення загальних зборів з новим законом і новою судовою практикою. Як повідомити учасників, що знаходять на тимчасово окупованій території АРК, Донецької і Луганської областей України.
— Хто може підписати протокол загальних зборів учасників?
— За яких умов загальні збори учасників можуть прийняти рішення з питань, що не включені до порядку денного?
— Чи обов’язково проводити загальні збори учасників за місцезнаходженням Товариства з обмеженою відповідальністю? Коли допускається проведення загальних зборів учасників за межами території України?
— Чи можна проводити загальні збори учасників у режимі відеоконференції?
— Які нові способи прийняття рішень загальними зборами учасників передбачає Закон про ТОВ та ТДВ?
— Яким чином учасник ТОВ може взяти участь у заочному голосуванні?
— Який порядок прийняття загальними зборами учасників рішень шляхом опитування? Хто може бути ініціатором проведення опитування та як його ініціювати? Який порядок оформлення рішення, прийнятого шляхом опитування? У яких випадках прийняття рішень шляхом опитування забороняється?
— Чи передбачає Закон про ТОВ та ТДВ наявність кворуму загальних зборів учасників?
— У яких випадках рішення загальними зборами учасників приймаються одноголосно? Які рішення приймаються кваліфікованою більшістю (3/4) учасників?
— Чи можна у статуті ТОВ змінити законодавчі норми про необхідну кількість голосів учасників для прийняття рішень та у яких межах?
— Яким чином відтепер можна оформити рішення загальних зборів, якщо учасником товариства є одна особа?

6. Наглядова рада.

— Чи передбачає Закон про ТОВ та ТДВ можливість створення наглядової ради у ТОВ?
— Яким ТОВ та ТДВ потрібно створювати наглядову раду?
— Які повноваження можуть бути надані наглядовій раді ТОВ?
— Що треба визначити в Статуті про наглядову раду?
— Який рекомендований обсяг повноважень наглядової ради?
— Як обирається та призначається наглядова рада?
— На яких підставах члени наглядової ради здійснюють свої повноваження?
— Что такий незалежний член наглядової ради та які критерії незалежності?
— Яким чином припиняються повноваження наглядової ради?

7. Виконавчий орган.

— Які вимоги щодо назви виконавчого органу передбачає Закон про ТОВ та ТДВ? Який порядок обрання виконавчого органу ТОВ? Які підстави припинення повноважень виконавчого органу Товариства з обмеженою відповідальністю?
— Яким чином можна визначити обсяг повноважень виконавчого органу щодо представництва ТОВ у відносинах з іншими особами?

8. Посадові особи.

— Хто належить до посадових осіб ТОВ?
— Які механізми контролю за діяльністю посадових осіб.
— Які існують форми винагороди посадових осіб, способи заохочення, механізми для компенсації діяльності посадових осіб (соціальні пакети)?
— Чи існує можливість дострокового розірвання контракту (договору) з посадовою особою без виплати компенсації?
— Чи можлива солідарна відповідальність посадових осіб ТОВ за завдані товариству збитки?
— Чи запроваджує Закон про ТОВ та ТДВ механізм обмеження конкуренції для посадових осіб товариства (Non-compete)? Які обмеження можуть покладатися на посадових осіб у сфері діяльності товариства?
— Що таке конфлікт інтересів для посадової особи Товариства з обмеженою відповідальністю та які шляхи його врегулювання?
— Чи зобов’язана посадова особа подавати товариству перелік своїх афілійованих осіб? Які механізми запобігання комерційному підкупу та службовим зловживанням передбачає Закон про ТОВ та ТДВ?
— Яким чином діє застереження про нерозголошення інформації (Non-disclosure)? Кого воно стосується та протягом якого часу може діяти?
— Які наслідки порушення посадовою особою ТОВ умови про неконкуренцію (Non-compete) або умови про нерозголошення (Non-disclosure)?

9. Значні правочини та правочини із заінтересованістю.

— Які критерії віднесення правочинів до значних можна встановити у статуті ТОВ? Які органи ТОВ уповноважені надавати згоду на вчинення значних правочинів та за яких умов?
— Якими ознаками володіє правочин із заінтересованістю? Яким чином можна регламентувати порядок надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю?
— Чи передбачає Закон про ТОВ та ТДВ можливість наступного схвалення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю?
— Чи обов’язково у статуті Товариства з обмеженою відповідальністю передбачати положення про порядок вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю?
— Наслідки порушення порядку надання згоди на вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю.
— Які наслідки перевищення повноважень посадовими особами при вчиненні значних правочинів та правочинів із заінтересованістю?
— Ризики оскарження значних правочинів.
— Порядок надання згоди на вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю
— Огляд судової практики Касаційного Господарського суду у складі Верховного суду щодо оскарження правочинів з підстав перевищення повноважень посадовими особами, в т.ч. значних правочинів та правочинів із заінтересованістю.

10. Інші питання.

— Які документи повинно зберігати ТОВ та хто безпосередньо відповідає за їх збереження?
— За яких умов учасники Товариства з обмеженою відповідальністю мають право вимагати проведення аудиту фінансової звітності?
— Який порядок укладення договору про припинення Товариства з обмеженою відповідальністю?
— Які особливості правового регулювання передбачені для ТДВ відповідно до Закону?

11. Дивіденди.

— Яким чином Закон про ТОВ та ТДВ визначає порядок виплати дивідендів учасникам?
— За рахунок яких джерел надходжень відбувається виплата дивідендів учасникам? Який граничний строк виплати дивідендів учасникам? За яких умов виплата дивідендів забороняється?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 оценок, среднее: 4,00 из 5)
Loading...


Шевченко Олександр
OK
Шевченко Олександр

Координатор заходу

Пов'язані заходи
Публікації експертного блогу Відповіді на всі Ваші питання

MARMAER

Семінари, Вебінари, Онлайн-курси, Конференції – навчання для фінансистів, бухгалтерів, юристів і керівників.

ЧИТАЙТЕ НАС НА ПОШТІ

МИ ПРИЙМАЄМО ДО ОПЛАТИ

liqpay