Cемінари та Вебінари

Зателефонуйте нам:

+38 (067) 318-23-78 [Viber, Telegram]
Головна / Семинары / Будівництво в Україні
Докладчики
Дата і час
 • Старт09:30 - 21 Окт 2020
 • Конец18:00 - 21 Окт 2020
Реєстрація по телефону
Шевченко Олександр
Реєстрація через сайт
виберіть формат участі
1850
 • Онлайн - трансляція
  MyOwnConference
 • Завантажити програму
 • Знижки: 2 учасники - 5%, 3 та більше учасників - 10%, знижки для постійних клієнтів.

 • До вартості включено: чат з доповідачами, консультації, матеріали та презентації, сертифікат.

2850
Кількість учасників
 • оплата по рахунку від юридичної особи, надаємо, документи для бухгалтерії (рахунок, реєстраційні документи, акти виконаних робіт).

 • оплата від фізичної особи в день проведення заходу при реєстрації, надаємо, всі необхідні документи для бухгалтерії.

 • оплата банківською карткою VISA, MasterCard за допомогою сервісу миттєвих платежів LiqPay, *Комісія 2,75% за платіж, надаємо, всі необхідні документи для бухгалтерії.

грн.

Чому Вам важливо відвідати семінар? Будівництво в Україні: останні законодавчі зміни у сфері містобудування, нові будівельні норми та контроль їх виконання, нові постанови, накази та розпорядження. Що з законопроектом №3336? Впровадження «чек листів» під час видачі дозвільних документів. Зміни до Порядку затвердження проектів будівництва та проведення їх експертизи. Реєстр будівельної діяльності (01.12.2020). Ліквідація Держархбудінспекції.

Нові Постанови КМУ та практика їх застосування. Чи відновили дію Постанови №553? Нові процедури «огляду об’єкту» та «двоступеневої перевірки документів», Скасування будівельних ліцензій, Нові санкції та збільшені штрафи, Науково-технічна рада при Мінрегіоні схвалила зміни до 12 державних будівельних норм (ДБН) щодо вимог до будівництва, реконструкції та капітального ремонту. Прийнято Закон 711-IX від 17.06.2020. Подача документів через ДІЯ, Впровадження блокуючих критеріїв, автоматичного аналізу документів, контрзаходи, функції контролю та нагляду у будівництві територіальних органів.

Варіанти участі:

1. Участь в залі для конференцій.
2. Участь в онлайн-трансляції заходу з можливістю задавати питання в чаті.

Програма заходу:

Блок №1. Реформування державної полiтики у сферi мiстобудiвної дiяльностi, архбуд контролю та нагляду в Україні.

1. Впровадження єдиної державної електронної системи у сферi будiвництва з 06.07.2020 — Закон № 199.

— порядок ведення першої черги Єдиної державної електронної системи у сферi будiвництва (аналiз постанови).
— внесення в ЄДЕССБ графiчнi матерiали з будівельних паспортів та містобудівних умови.
— таблиця спiввiдношення цiльового призначення, перелiкiв функцiонального зонування територiй та класифiкатора будiвель та споруд.

— перелiк критерiїв автоматичних перевiрок.
— змiни до цiлої низки Постанов КМУ: №461, №466, №560, №55
— розмежування функцій органів містобудування та архмістобуд ради

2. Лiквiдацiя ДАБІ та внесення змiн до постанов КМУ.

— 18.03.2020 набрали чинностi постанови КМУ №218 та 2019 вiд 13.03.2020 року.
— втратили чиннiсть 14 постанов КМУ.
— Що з законопроєктом №3336?

3. Нова модель розподiлу повноважень у сферi мiстобудування: створення реєстрацiйного, iнспекцiйного органiв та агенцiї з технiчного регулювання. Які функції буде виконувати центральний апарат ДІМ, а які — територіальні?

— ДІМ: основними завданнями є державний мiстобудiвний нагляд, державний мiстобудiвний контроль, державний контроль за дотриманням лiцензiйних умов, запуск якої запланований на кiнець Червня.
— Держсервiсбуд: основними завданнями є дозвiльнi функцiї у будiвництвi, реєстрацiйнi функцiї у будiвництвi, Ведення реєстрiв, лiцензування видiв господарської дiяльностi з будiвництва об’єктiв, Проведення атестацiї та видача сертифiкатiв виконавцям робiт iз створення об’єктiв архiтектури

— Державне агентство з питань технiчного регулювання у мiстобудуваннi України: основними завданнями є перевiрка об’єктiв на вiдповiднiсть Параметрам, ДБН, Єврокодам.
— Мiнрегiон забезпечує формування полiтик у сферi розвитку мiсцевого самоврядування, у сферi будiвництва, мiстобудування, просторового планування територiй та архiтектури, забезпечує формування державної полiтики, зокрема у сферi мiстобудiвного контролю та нагляду,забезпечення технiчного регулювання у сферах планування та архiтектури, будiвельних матерiалiв.

4. Введення в експлуатацiю об’єктiв нерухомостi iз представниками держави.
5. Запровадження страхування ризикiв та вiдповiдальностi в будiвництвi з 01.01.2021р.
— атестованi та сертифiкованi особи
— замовника перед третiми особами за збитки завданi будiвництвом
— пiдрядника (життя, здоров’я працiвникiв, роботи небезпечних механiзмiв)

5. Персональна кримiнальна i майнова вiдповiдальнiсть за порушення всiх (державних та приватних) учасникiв будiвельного процесу.
6. Скасування дозволiв iз впровадженням 7-рiвневої системи перевiрки законностi будiвництва.
7. Можливiсть подання адмiн скарги до Мiнрегiону при свавiллi iнспекцiйних органiв.
8. Плановi та позаплановi Перевiрки ДАБІ неможливi з 18.03.2020 року згiдно Постанови КМУ №219

9. Скасування лiцензування виконавцiв робiт та передбачення персонiфiкованої сертифiкацii вiдповiдальних виконавцiв робiт (виконробiв).

— зупинена дiя ПКМУ вiд 23.05.2011 (№553), та втратили чиннiсть ПКМУ вiд 5.12.2007 (№ 1396), 30.03.2016 (№ 256), 22.10.2008 (№941), та ще низка ПКМУ, якi регулювали питання лiцензування у сферi архiтектури та будiвництва.

10. Новий реєстр будiвельної дiяльностi: унiкальний iдентифiкатор об’єкта будiвництва (ID-код), вся мiстобудiвна iнформацiя.
11. Огляд посадовою особою об’єкту пiд час розгляду питання прийняття в експлуатацiю об’єктiв СС2) та СС3.
— з’ясування питань щодо достовiрностi вiдомостей у поданих документах,
— наявностi виконавчої документацiї у повному обсязi, передбаченому ДБН та матерiалiв технiчної iнвентаризацiї
— здiйснює фото- та вiдеофiксацiю.

12. Запроваджуються чек-листи:

— чек-лист за результатами виїзного огляду об’єкта будiвництва на мiсцевостi з фотофiксацiєю об’єкта пiд час прийняття в експлуатацiю закiнченого будiвництвом об’єкта
— чек-лист прийняття документiв у ЦНАП для отримання дозволу на початок виконання будiвельних робiт для нового будiвництва, реконструкцiї, реставрацiї та капiтального ремонту об’єкта будiвництва
— чек-лист перевiрки посадовою особою Держсервiсбуду документiв для отримання дозволу на початок виконання будiвельних робiт для нового будiвництва, реконструкцiї, реставрацiї та капiтального ремонту об’єкта будiвництва.

13. 25 серпня 2020 року Міністерством розвитку громад та територій України оприлюднено проєкт постанови КМУ «Про затвердження Порядку присвоєння адрес об’єктам нерухомого майна», яким затверджується Порядок присвоєння адрес об’єктам нерухомого майна та Перелік об’єктів нерухомого майна, яким не присвоюється адреса.

Блок №2. Новi змiни до Закону України «Про Будiвельнi норми: зменшення кiлькості обов’язкових вимог до будiвельних норм, вдосконалюється процедура оприлюднення будiвельних норм;

1. Аналiз Закону України про внесення змiн до Закону «Про будiвельнi норми» щодо удосконалення нормування у будiвництвi.
— пiдвищення якостi будiвельних норм. зменшення кiлькостi необгрунтованих вимог.
— розширення методiв встановлення будiвельних норм.

— розширення кола базових органiзацiй, що виконують функцiї по нормуванню.
— вдосконалення процедури оприлюднення будiвельних норм.

2. Три методи нормування у будiвництвi:
— розпорядчий, запровадження параметричного методу, цiльовий.
3. Мiнрегiон планує коригувати ДБН, у зв’язку з внесенням змiн до ЗУ «Про будiвельнi норми», якими параметричний метод нормування в будiвництвi було визначено прiоритетним.

Блок №3. Мiстобудiвна дiяльнiсть 2020: суттєві Змiни в правовому регулюваннi. Основнi закони та пiдзаконнi акти — порядок їх взаємодiї та колiзiї.

1. Прийнято Закон Закон 711-IX від 17.06.2020 «Про внесення змiн до Земельного кодексу України та iнших законодавчих актiв щодо планування використання земель» (Проект Закону №2280 вiд 17.10.2019).
— утворення громадами власних органiв мiстобудування та архiтектури, якi можуть встановлювати мiстобудiвнi умови та обмеження на всiй територiї громади;
— створення органами мiстобудування та архiтектури служби замовника мiстобудiвної документацiї;

— збереження iснуючого порядку визначення зон охорони пам’яток культурної спадщини (за вiдповiдною науково-проектною документацiєю);
— встановлення перехiдного перiоду, протягом якого затвердження мiстобудiвної документацiї, розроблення якої вже почалося до набрання чинностi законом, здiйснюється без дотримання встановлених цим законом вимог до її складу i змiсту;
— доповнено перелiк вихiдних даних, якi зобов’язанi отримувати розробники мiстобудiвної документацiї

2. Закон України №199 по Створенню Єдиної державної електронної системи у сферi будiвництва, закон набрав чинностi 01.12.2019 року. Документом запроваджується Єдина державна е-система у галузi будiвництва.

— посилення вiдповiдальностi суб’єктiв надання адмiнiстративних послуг.
— обмеження деякi повноваження посадових осiб дабi.
— отримання всiх адмiнiстративних та iнших послуг у сферi будiвництва в електронному форматi.

— скорочення перелiку документiв, що подаються для отримання адмiнiстративних послуг у сферi будiвництва.
— отримання результатiв надання адмiнiстративних послуг в електроннiй формi.
— запровадження вiдкритого доступу до iнформацiї, яка мiститься в електроннiй системi.
— запровадження єдиного порядку присвоєння та змiни адрес об’єктам нерухомого майна.

3. З 01.06.2020 року органи державного архiтектурно-будiвельного контролю втратять право самостiйно: скасовувати мiстобудiвнi умови та обмеження (МУО), а також видавати обов’язковi до виконання приписи щодо внесення змiн в МУО; Припиняти право на початок виконання будiвельних робiт, набуте на пiдставi повiдомлення; Припиняти право на початок виконання пiдготовчих робiт, набуте на пiдставi повiдомлення; Анульовувати документи, що засвiдчують прийняття в експлуатацiю закiнчених будiвництвом об’єктiв.

5. З 27 вересня 2019 року набрав чинностi Наказ Мiнрегiону №171 вiд 01.08.2019 року «Про внесення змiн до Порядку розроблення мiстобудiвної документацiї».

6. З 01 липня 2020 року ДСТУ 8907:2019 наданням чинностi нової «Настанови щодо органiзацiї проведення експертизи проектної документацiї на будiвництво».
7. Доповнення та змiни в «Правилах визначення вартостi проектно-вишукувальних робiт та експертизи проектної документацiї на будiвництво»;

8. ДАБІ анонсувала запуск вiдкритої системи розгляду дозвiльних документiв. Змiни Повноваження ДАБІ: заборона скасування МУО, повiдомлень та декларацiй
— перелiк витягiв iз ДБН у погодженнi вiдхилень вiд яких Мiнрегiон вiдмовляє заявникам при здiйсненнi нового будiвництва або реконструкцiї? Наказ вiд 01.03.2019 року №48! Зазначеним Наказом внесено змiни до Порядку погодження
Мiнрегiоном обгрунтованих вiдхилень вiд будiвельних норм, що забезпечують дотримання встановлених вимог безпеки до будiвель i споруд у спосiб, не передбачений будiвельними нормами, а також доповнено Порядок новим роздiлом: Перелiк витягiв iз ДБН у погодженнi вiдхилень вiд яких Мiнрегiон вiдмовляє заявникам при здiйсненнi нового будiвництва або реконструкцiї.

— 24.12.2019 року науково-технiчна рада при Мiнрегiонi схвалила змiни до 12 державних будiвельних норм (ДБН) щодо вимог до будiвництва, реконструкцiї та капiтального ремонту.
— скасовано погодження з сес генпланiв, проектiв детального планування i забудови тощо.
— хто з 01.01.2019 року не платитиме пайову участь у розвитку iнфраструктури населеного пункту? аналiз закону №132-ix про скасування пайової участi.

— 20 серпня 2019 року набрали чинностi змiни до порядку облiку об’єктiв культурної спадщини, внесенi наказом мiнкультури №501 вiд 27.06.2019 року.
— змiни щодо сертифiкацiї. система iнженерiв-консультантiв; змiни в системi цiноутворення та їх урахування при визначеннi вартостi будiвництва на всiх стадiях iнвестицiйного процесу.

— новi форми документiв для лiцензування в будiвництвi; новi форми повiдомлень i декларацiй ДАБІ та скорочення строкiв їх реєстрацiї — з 01.07.2019
— новий порядок присвоєння поштових адрес з 01.07.2019;
— огляд нового масиву законодавчого регулювання щодо оцiнки впливу на навколишнє середовище.

— створення реєстру об’єктiв нерухомого майна (з червня 2019);
— Закон України «Про обов’язкову сертифiкацiю новобудов на енергоефективнiсть».
— Закон України «Про оцiнку впливу на довкiлля».
— ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територiй». Дiє з 01.10.2019р.

Блок №4. Змiни в оформленнi дозвiльної документацiї на будiвництво.

1. Створення on-line платформи «Прозора ДАБІ» як запорука публiчностi i прозоростi для забудовника. Впровадження iнспекцiйного порталу ДАБІ.
— Відновлено можливість реєстрації права власності на реконструйовані об’єкти (з 29.05.2020)
— З 01.06.2020 ДАБІ (ДІМУ) не має права скасовувати МУО, повідомлення, декларації та сертифікати без рішення суду!
— новi постанови КМУ щодо положень зу №1817-VIII та практика їх застосування.

— архiтектурно-будiвельний нагляд i контроль, Органи та їх повноваження. держава i органи мiсцевої влади. сфера вiдповiдальностi, Дiї i повноваження. ДАБІ на рiвнi державних функцiй, новi повноваження. iнспекцiї на мiсцях як адмiнiстративнi працiвники вiд мiсцевої влади.

— дозвiльна документацiя у дворiвневiй системi архбуд нагляду та контролю, особливостi реєстрацiї, вiдмiна декларацiї, прийняття в експлуатацію (яка процедура?).
— особливостi взаємовiдносин суб’єктiв мiстобудування з системою архiтектурно-будiвельного контролю та нагляду. Нюанси подачi документiв. повiдомлення: коли виникає право на виконання будiвельних робiт. як правильно звертатись з повiдомленням. Докази неправомiрних дiй у випадку спору з iнспекцiєю.

2. Новий порядок оформлення дозвільних документів.
— Особливості реєстрації: скасування декларацій, прийняття в експлуатацію, нюанси подачі документів.
— Етапи проходження дозвільної процедури.
— Вичерпний перелік умов, які надаються в якості вихідних даних для проектування об’єктів будівництва.
— Повідомлення: коли виникає право на виконання будівельних робіт. Як правильно подати Повідомлення.

3. Пiдготовчi роботи згiдно змiн у Постанову КМУ № 466: перелiк. Процедура узгодження. Можливостi звiльнення вiд оформлення пiдготовчих робiт.
— контроль достовiрностi даних при реєстрацiї декларативних та дозвiльних документiв: порядок оформлення дозвiльних документiв. Перехiдний перiод, його проблеми. Дозвiльнi документи якi отриманi до 10.06.2017р.

4. Будiвельнi роботи: новi змiни згiдно ЗУ № 1817. Перелiк робiт, якi виконуються без отримання права на виконання будiвельних робiт. Скасування Декларацiї. Отримання права на початок виконання будiвельних робiт на об’єкти якi будуються на пiдставi Будiвельного Паспорту (СС1) — Повiдомлення. На об’єкти СС2 i СС3 — Дозвiл. Останнi змiни в формах i порядку заповнення.
— прийняття побудованого об’єкта в експлуатацiю для об’єктiв 2-го (СС2) та 3-го (СС3) класу наслiдкiв згiдно змiн у постановi КМУ №461 умови в залежностi вiд класу наслiдкiв. проблемнi моменти.
— створення єдиної державної електронної системи.
— змiни у дозвiльнiй та контрольно-наглядовiй процедурi.
— пiдвищення професiйного рiвня виконавцiв робiт у будiвництвi i вiдповiдно — якостi їхнiх робiт.

— анулювання деяких квалiфiкацiйних сертифiкатiв згiдно постанови кму вiд 25 квiтня 2018 р. №327.
— лiцензування будiвельної сфери — новi змiни. вiдмова вiд лiцензiй з класами наслiдкiв СС1. повне лiцензування робiт класiв СС2, СС3 новi форми документiв.
— авторський i iнженерно-технiчний нагляд: технiчне обстеження та паспортизацiя об’єктiв прийнятих в експлуатацiю; новий статус бтi, технiчна iнвентаризацiя побудованих об’єктiв.

— змiни у порядку здiйснення технiчного нагляду пiд час будiвництва об’єкта архiтектури згiдно постанови кму вiд 25 квiтня 2018 р. №327.
— iнженерна пiдготовка виробництва як основний елемент уникнення конфлiктiв з ДАБІ рекомендацiї.

5. Особливості оформлення самовільно побудованих об’єктів
— (Судовий і позасудовий порядки). Практика і особливості легалізації.
— Перепланування.
— Продовження будівельної амністії по порядку здачі в експлуатацію. У чому проблеми і ризики власника самобуду.
— в Українi запрацював Новий порядок легалiзацiї самобудiв, побудованих до 2015 року. Вимоги органiв державного архiтектурно-будiвельного контролю до замовника.

Блок №5. Реформування органiв ДАБК та їхнiх повноважень. Ліквідація ДАБІ. Як працюватиме нова інспекція містобудування?

1. Результати масових перевiрок ДАБІ — активний вiдбiр та призупинення лiцензiй у будiвельних компанiй.
— вiдхилення вiд вимог будiвельних вимог та стандартiв, проектної та технiчної документацiї; чисельностi працiвникiв;
— розходження наданої iнформацiї та фактичних даних; невiдповiднiсть квалiфiкацiї, заниження категорiй складностi.

— заборона органам ДАБК скасовувати мiстобудiвнi умови та обмеження, а також видавати обов’язковi приписи про внесення змiн до муо.
— неможливiсть органами ДАБК скасувати повiдомлення про початок пiдготовчих чи будiвельних робiт з власної iнiцiативи.
— змiна пiдстав анулювання дозволу на виконання будiвельних робiт.
— право скасовувати декларацiю про готовнiсть об’єкта до експлуатацiї можливе буде лише на пiдставi рiшення суду.

2. Затвердження нових критерiїв для проведення перевiрок. Як будуть проходити позапланові перевірки?
— зустрiчайте комплексний план перевiрок 2020.
— впровадження iнспекцiйного порталу ДАБІ.
3. Змiни до Наказу №45 про порядок розроблення проектної документацiї на будiвництво об’єктiв.
4. Архiтектурно-будiвельний нагляд.
— органи та їх повноваження. Держава i органи мiсцевої влади. Сфера вiдповiдальностi. Дiї. Повноваження.
5. Архiтектурно-будiвельний контроль.
— ким i як здiйснюється? децентралiзацiя. повноваження: держави, якi передаються. ДАБК на рiвнi державних функцiй.
— iнспекцiї на мiсцях, як адмiнiстративнi спiвробiтники вiд мiсцевої влади.

6. Регулювання будiвельної дiяльностi.
7. Кiнець повiдомних обов’язкiв забудовника перед мiсцевою радою, пожежниками, iнспекцiєю.
8. Взаємовiдносини суб’єктiв мiстобудування з системою Контролю i Нагляду.
— докази неправомiрних дiй при вирiшеннi питання з iнспекцiєю.
— вiдмова iнспекцiї. «… ми позбавленi можливостi» — що робити? рекомендацiї.

9. Посилення вiдповiдальностi юр. i фiз. осiб в сферi мiстобудiвної дiяльностi.
— види вiдповiдальностi. з якого моменту виникає. факти, що свiдчать про наявнiсть пiдстав притягнення до вiдповiдальностi.

Блок №6. Проектна документація — нові вимоги до складу та змісту.

1. Настанова щодо організації проведення експертизи проектної документації на будівництво, ДСТУ 8907:2019 (остаточна редакція).
— Набрала чинність з 01.06.2020р.
2. Проектування та експертиза проектів будівництва.
— ДБН А.2.2-3:2014 «СКЛАД ТА ЗМІСТ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ на будівництво» — нові вимоги до складу та змісту!
— Проектна документація. Порядок розроблення проектної документації об’єктів в розрізі дій сертифікованих інженерів-проектувальників
— (Наказ № 45 Мінрегіону, Закон №1817, Закон №2020, ПКМ №327, зміна № 6 та № 11 до кваліфікаційних характеристик).

— Зміни до ПКМ № 560 «Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи».
— Види будівництва. Неузгодженість щодо «технічного переоснащення».

3. НОВІ нормативні акти і документи (Постанови КМУ) з розроблення, погодження та експертизи проектної документації на будівництво.
— Постанова КМУ №560 «ПОРЯДОК затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи», основні принципи і підходи під час проведення експертизи проектної документації на будівництво. (остання редакція)
— Закон № 156-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про будівельні норми» щодо удосконалення нормування у будівництві» (набрав чинності з 19.10.2019).
— Закон № 124-IX «Про внесення змін… Закону України «Про стандартизацію» (набрав чинності з 16.10.2020).

— Закон № 132-IX «Про внесення змін… щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні» (набрав чинності з 17.10.2019).
— Замість ДСТУ з ціноутворення будуть оновлені кошторисні норми і нормативи.

4. Персоніфікована професійна сертифікація відповідальних виконавців робіт (виконробів, інженерів-консультантів…).
— Сертифікація відповідальних виконавців.
— Термін дії сертифікатів. Проходження курсів підвищення кваліфікації. Які сертифікати для ГІП? Які для підпису кошторисної частини проектної документації?
— Анулювання, вилучення сертифікатів.

— Персональна відповідальність (майнова, адміністративна, кримінальна)
— Закріплення функції за Міністерством розвитку громад та територій.

5. Професія незалежного «Інженера-консультанта» (як відповідальних осіб).
— Зміни в ст. 11 Закону «Про архітектурну діяльність» щодо інженера-консультанта та інженера технічного нагляду.
— Врегулювання оплати послуг (зміни до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013).
— Напрямки діяльності інженера-консультанта (роль + обов’язки):

— виступає в ролі експерта, який консультує замовника з питань реалізації проекту;
— займається підбором постачальників і підрядників;

— об’єктивно і незалежно керує будівництвом на майданчику і повністю супроводжує проект на всіх стадіях;
— несе відповідальність за дотримання норм законодавства у частині делегованих замовником повноважень;
— здійснює незалежний і всебічних контроль якості при проектуванні й будівництві об’єктів.

6. Штрафнi санкцiї у будiвництвi.
— для фiзичних осiб — ГАПІВ, ГІПІВ, iнженерiв-технiчного нагляду, вiдповiдальних виконавцiв;
— для юридичних осiб та фiзичних осiб пiдприємцiв.
— порушення мiстобудiвного законодавства. яка вiдповiдальнiсть?
— порядок накладення фiнансових та адмiнiстративних санкцiй. їх оскарження. аналiз судової практики.

7. Закон «Про регулювання містобудівної документації».
— Ст. 31 «Проектна документація». Зміни з урахуванням відміни категорій складності (ЗУ «Про оцінку впливу на навколишнє середовище»).
— Капітальний ремонт за спрощеною процедурою за дефектним актом та кошторисом тільки для об’єктів класу наслідків СС1.
— Експертиза проектної документації (обов’язкова та добровільна).

Блок №7. Визначення вартості будівництва.

1. Зміни до ДСТУ Б Д.1.1 «Правила визначення вартості будівництва».
2. Утримання служби замовника, технагляд, інженер-консультант.
3. Зміни до ДСТУ-Н Б Д.1.1-3 «Настанова щодо визначення загальновиробничих і адмін. витрат та прибутку у вартості будівництва».
4. Зміна №3 ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 «Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво».
— Новий порядок визначення кошторисної заробітної плати для конкретного об’єкту будівництва («Порядок розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів»);
— Середня кошторисна заробітна плата для розряду складності 3,8 – для будівельників та розряду 7,0 – для проектувальників, технагляду, інженера- консультанта;
— Розрахунок вартості проектних, геодезичних та робіт з вишукування для конкретних об’єктів будівництва.

5. Вартість 1 людино проектних робіт дня (розрахунок для різних об’єктів).
6. Розподіл вартості проектних робіт по окремих стадіях проектування, між виконавцями окремих розділів проектної документації., вартість проектування капітального ремонту
7. Науково-технічний супровід у будівництві.
— Вартість науково-технічного супроводу (проект зміни №1 до ДСТУ-Н Б Д.1.1-8 «Правила визначення вартості наукових та науково-технічних робіт у будівництві»).
— Мета науково-технічного супроводу. Хто може виконувати?

8. Розрахунок вартості авторського нагляду: плановий і фактичний.
9. Координатор з питань охорони праці на стадії розроблення проектної документації
10. Координатор з питань охорони праці на стадії будівництва

Блок №8. Будівництво, реконструкція, перепланування: юридичні аспекти та судова практика.

1. Права на земельну ділянку, що дозволяють проводити забудову.
— Проблеми придатності ділянки для забудови: титул, цільове призначення / вид використання, функціональне призначення.
— Зміна цільового призначення для забудови. Нові правила за ЗУ «Про внесення змін… щодо планування використання земель» № 711-IX від 17.06.2020р.
— Нова Позиція Верховного суду щодо зміни цільового призначення для забудови.
— Чи можна провести реконструкцію без права на землю?
— Суперфіцій для будівництва житла. Проблемні питання застосування. Аналіз судової практики.

2. Порядок технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна.
3. Реєстр права власності.
4. Види будівництва.
— Ремонт, реконструкція та перепланування – в чому відмінність.
— Перепланований об’єкт: чи потрібно отримувати дозвіл на будівництво, приймати в експлуатацію?

5. Право на об’єкт будівництва: чому важливо достеменно визначити хто є замовником.
6. Проблема делегування функцій замовника та моделей управління проектом.
7. Інвестування будівництва. Регулювання відносин.
— Законодавчі обмеження і дійсна природа відносин сторін.
— Нова концепція «права очікування» інвестора. Баланс ризиків.

8. Судова практика щодо: захист прав інвесторів, прийняття в експлуатацію.

Блок №9. Отримання вихідних даних

1. Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки :
— Чи можна отримати містобудівні умови та обмеження без кадастрового номера земельної ділянки? Зміни з 24.07.2020 року.
— В яких випадках можна будувати без містобудівних умов та обмежень?
— Коли треба отримати довідку про те, що містобудівні умови та обмеження не вимагаються та як це зробити

2. Технічні умови на забезпечення об’єкту інженерними мережами. Пайова участь у розвитку інфраструктури міста.
— Як бути: платити чи ні?
— Кому та як необхідно сплачувати?
— Зменшення пайової участі на суму вартості будівництва інженерних мереж, реалії 2020.
— Що робити з уже діючими договорами?

3. Порядок присвоєння поштових та будівельних адрес.
— Порядок присвоєння поштових адрес об’єктам нерухомості та будівельних адрес об’єктам нового будівництва
— Закон чи місцеві порядки, хто зверху?
— Як присвоїти чи змінити адресу?
— Коли адресу можна не присвоювати.

Вартість участі:

Участь онлайн (Вебінар): 1850 грн;
Участь в залі (Семінар): 2850 грн.

Знижки:

Знижки — 2 учасники — 5%, 3 та більше учасників — 10%, знижки для постійних клієнтів.
Знижка при реєстрації на семінар через сайт 3%.

Зверніть увагу!!!

— кількість учасників обмежена;
— бронь місця для учасників в залі підтверджується оплатою;
— заброньований зал для конференцій на 345 м2;
— всі вимоги до необхідної дистанції та безпеки будуть дотримані;
— учасники будуть забезпечені захисними масками й антисептиками.

Регламент заходу:

09:20-10:00 — Підключення учасників до системи онлайн-трансляції;
09:20-10:00 — Реєстрація учасників в залі для конференцій;
10:00-11:30 — Сесія №1.
11:30-11:50 — Відповіді на запитання. Перерва.
11:50-13:20 — Сесія №2.
13:20-14:00 — Обід.
14:00-16:30 — Сесія №3.
16:30-18:00 — Сесія №4.
Відповіді на індивідуальні питання учасників та прислані заздалегідь.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (7 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...


Шевченко Олександр
OK
Шевченко Олександр

Координатор заходу

Связанные семинары
Публікації експертного блогу Відповіді на всі Ваші питання

MARMAER

Семінари, Вебінари, Онлайн-курси, Конференції — навчання для фінансистів, бухгалтерів, юристів і керівників.

ЧИТАЙТЕ НАС НА ПОШТІ

МИ ПРИЙМАЄМО ДО ОПЛАТИ

liqpay