Cемінари та Вебінари

Зателефонуйте нам:

+38 (067) 318-23-78 [Viber, Telegram]
Головна / Документы / Договір публічної оферти про надання послуг Фізичною особою Шевченко Олександром Васильовичом
Договір публічної оферти про надання послуг Фізичною особою Шевченко Олександром Васильовичом

Договір публічної оферти про надання послуг Фізичною особою Шевченко Олександром Васильовичом

м. Київ «________» ______ 20 ____

ШЕВЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ, в подальшому «Виконавець», з одного боку фізична або юридична особа, яка має намір користуватися послугами ШЕВЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ, в подальшому «Замовник», в особі другої сторони, уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець надає, а Замовник приймає та оплачує надані йому послуги інформаційно-консультаційного характеру з питань вітчизняного та міжнародного законодавства (далі – послуги).
1.2. Цей Договір набирає чинності в разі надходження попередньої оплати за послуги Замовником згідно рахунку, виставленого на підставі даного договору.

2. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1. Вартість послуг визначається на підставі виставлених рахунків, що становлять невід’ємну частину цього Договору.
2.2. При оформленні Замовником платіжних документів в розділі «Призначення платежу» обов’язково посилання на номер і дату рахунку, виставленого Виконавцем.
2.3. У разі неможливості або відмовою скористатися послугами Виконавця, Замовник не пізніше ніж за 3 (три) календарних дні до дати надання послуги, зазначеної в рахунку, письмово повідомляє Виконавця про це. Виконавець на підставі письмової заяви здійснює повернення коштів в строк не пізніше 5 (п’яти) робочих днів з дня надання Замовником письмової заяви із зазначенням повних реквізитів Замовника.

3. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Замовник зобов’язаний:
3.1.1. Своєчасно, згідно з розділом 2 цього Договору, здійснювати оплату за послуги.
3.1.2. Своєчасно надавати на вимогу Виконавця достовірну інформацію про себе, необхідну для виконання Договору.
3.2. Виконавець зобов’язаний:
3.2.1. Надавати послуги відповідно до умов цього Договору.
3.2.2. Надавати консультації з питань, що виникають у Замовника в зв’язку з наданням йому послуг.
3.3. Сторони зобов’язані:
3.3.1. Виконувати положення цього Договору.
3.3.2. Не поступатися своїми правами і обов’язками цього Договору на користь третьої сторони без згоди іншої Сторони.

4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1. Виконавець надає послуги по Договору відповідно до законодавства України.
4.2. Оплата послуги згідно з виставленим рахунком є згодою Замовника отримати послуги.
4.3. Після надання Послуг, Виконавець оформляє Акт про надані послуги. Належним чином оформлені два примірника Акта про надані послуги надаються Замовнику. У разі, якщо Виконавець не отримав від Замовника підписаного з боку Замовника примірник Акта про надані послуги, або письмових обґрунтованих претензій в період 30 (тридцять) календарних днів з дати оформлення документа, послуги вважаються наданими в повному обсязі.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Договором Виконавець і Замовник несуть відповідальність відповідно до умов цього Договору та чинним законодавством України.

6. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

6.1. Сторони звільняються від часткового або повного виконання своїх обов’язків у разі виникнення обставин непереборної сили, які неможливо передбачити або можна припустити, але не можна попередити (війна, блокада, військові дії, громадські хвилювання, саботаж, терористичні акти, стихійні лиха, пожежі) і при настанні обставин юридичного форс-мажору (рішення органів державної влади). Дія обставин форс-мажору повинна бути підтверджена довідкою Торгово-промислової палати України, за винятком випадків, коли ці обставини загальновідомі або відповідно до цього прийняті нормативно-правові акти органів влади в межах їх компетенції.
6.2. Сторона, для якої стало неможливим виконання зобов’язань за цим Договором через дію обставин форс-мажору, повинна в 3-денний термін повідомити іншу Сторону рекомендованим листом про початок, а потім про закінчення дії цих обставин.

7. ІНШІ УМОВИ

7.1. Виконавець за цим Договором має статус платника єдиного податку 3-ї групи.
7.2. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р .. №2297-VI (далі – Закон) Замовник погоджується на включення і обробку його персональних даних в базах персональних даних Виконавця з метою їх обробки, визначеної в таких базах персональних даних.

Замовник також підтверджує, що його ознайомили Виконавцем з правами, наданими йому відповідно до Закону у зв’язку з включенням його персональних даних у базах персональних даних. Інформація про порядок обробки персональних даних у базах персональних даних, їх місцезнаходження, мета зборів, зміст персональних даних Замовника, перелік суб’єктів, яким можуть бути передані персональні дані Замовника, долучені до баз персональних даних, Замовнику відомо і зрозуміло, надано їм за власною згодою без будь-яких застережень і обмежень.

8. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1. Цей Договір набуває чинності після виконання Замовником умов п.1.2 і діє до повного виконання зобов’язань сторонами.

9. АДРЕСА І РЕКВІЗИТИ

ШЕВЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
03187, Київ, пр. Академіка Глушкова, будинок № 55, кв.79
К/р 5363542306887499
Банк ПАТ «ПРИВАТБАНК», м. Київ,
МФО 14360570
тел.: (067) 318-23-78, info@marmaer.com

ЗАТВЕРДЖЕНО: 23 березня 2021
ЗАВАНТАЖИТИ В PDF: Договір публічної оферти про надання послуг Фізичною особою Шевченко Олександром Васильовичом

Александр Шевченко
Руководитель проектов
Публікації експертного блогу Відповіді на всі Ваші питання

MARMAER

Семінари, Вебінари, Онлайн-курси, Конференції – навчання для фінансистів, бухгалтерів, юристів і керівників.

ЧИТАЙТЕ НАС НА ПОШТІ

МИ ПРИЙМАЄМО ДО ОПЛАТИ

liqpay