Cемінари та Вебінари

Зателефонуйте нам:

+38 (067) 318-23-78 [Viber, Telegram]
Головна / Семинары / Закон про валюту – нові правила проведення валютних операцій, здійснення валютного регулювання та нагляду
Дата і час
  • Початок09:30 - 24 Вер 2019
  • Завершення18:00 - 24 Вер 2019
Реєстрація по телефону
Шевченко Олександр
Реєстрація через сайт
виберіть формат участі
Кількість учасників
  • оплата по рахунку від юридичної особи, надаємо, документи для бухгалтерії (рахунок, реєстраційні документи, акти виконаних робіт).

  • оплата від фізичної особи в день проведення заходу при реєстрації, надаємо, всі необхідні документи для бухгалтерії.

  • оплата банківською карткою VISA, MasterCard за допомогою сервісу миттєвих платежів LiqPay, *Комісія 2,75% за платіж, надаємо, всі необхідні документи для бухгалтерії.

грн.

Закон про валюту та валютні операції. Стан чинного валютного законодавства та його недоліки, міжнародний досвід валютного регулювання. Свобода валютних операцій та її межі, нові умови здійснення транскордонних переказів, правовий режим валютних операцій нерезидентів, єдина валютна ліцензія, скасування валютного контролю, нові повноваження органів та агентів валютного нагляду, вимоги щодо надання інформації про валютні операції, заходи захисту валютного ринку від кризових явищ, повноваження НБУ щодо регулювання валютних операцій, скасування спеціальних санкцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Перехідний період до повної валютної лібералізації, порядок введення у дію норм закону про валюту, етапи скасування валютних обмежень. Нова система валютного регулювання: 8 ключових нормативно-правових актів, постійні постанови валютного регулювання (Постанови № 1, 2, 3, 4, 6, 8), критерії запровадження антикризових валютних обмежень (Постанова № 4), тимчасові постанови валютного регулювання (Постанови № 5, 7), ризик-орієнтований підхід у валютному нагляді (Постанова № 8).

Імплементація Плану дій BEPS та його вплив на свободу валютних операцій, мінімальний стандарт Плану дій BEPS, Багатостороння конвенція MLI, запобігання зловживанням при застосуванні угод про уникнення подвійного оподаткування, посилення вимог щодо документації з трансферного ціноутворення, одноразове декларування доходів фізичних осіб, оподаткування контрольованих іноземних компаній, автоматичний обмін податковою інформацією.

Програма семінару:

Блок №1. Закон про валюту та валютний режим України. Основні валютні обмеження. Лібералізація валютного регулювання.

1. Які саме обмеження валютних операцій скасовані або пом’якшені останнім часом?
2. Які валютні обмеження зберігають свою чинність сьогодні? Які плани НБУ щодо їх перегляду та скасування?
3. Коли НБУ презентував Концепцію нової моделі валютного регулювання? Які етапи валютної лібералізації передбачала ця Концепція? Чи реалізовані у повній мірі положення Концепції станом на сьогодні?
4. Коли розпочалася розробка Закону про валюту? Хто був головним розробником Закону про валюту? Які основні ідеї закладені у Законі про валюту? Чи сприятиме прийняття Закону про валюту зростанню національної економіки?
5. Яка модель валютного регулювання притаманна країнам Європейського Союзу та США? Які стандарти валютного регулювання та який обсяг адміністративних повноважень центробанку передбачені міжнародними стандартами? Які інструменти валютного регулювання переважають у розвинутих державах: ринкові чи адміністративні?
6. Яким чином Закон про валюту узгоджується із євроінтеграційними зобов’язаннями України?

Блок №2. Свобода валютних операцій. Скасування валютного контролю. Заходи захисту валютного ринку від кризових явищ. Нові повноваження органів та агентів валютного нагляду. Послаблення санкцій для суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.

1. Чи запроваджує Закон про валюту свободу здійснення валютних операцій? Яким чином відповідно до Закону про валюту зміниться характер валютного регулювання? Чи можливі в умовах ліберальної моделі валютного регулювання обмеження та заборони?
2. Чи допускає Закон про валюту обмеження свободи валютних операцій?
3. За яким умов НБУ зможе застосовувати тимчасові заходи захисту макроекономічної стабільності та підтримки платіжного балансу?
4. Чи передбачає Закон про валюту вільний транскордонний переказ коштів? Яким чином НБУ зможе полегшити розрахунки українського бізнесу з іноземними партнерами?
5. Чи запроваджує Закон про валюту національний режим валютного регулювання для іноземних інвесторів? Які права при здійсненні валютних операцій отримають нерезиденти згідно з Законом про валюту?

6. Яким чином зміняться вимоги щодо ліцензування діяльності із здійснення валютних операцій відповідно до Закону про валюту?
7. Чи стане валютна ліцензія складовою банківської ліцензії? Які вимоги щодо ліцензування валютних операцій передбачені для небанківських фінансових установ?
8. Які валютні операції має право здійснювати банк відповідно до Закону про валюту? Чи обмежена правомочність небанківських фінансових установ щодо здійснення валютних операцій?
9. Де можна отримати інформацію про видані валютні ліцензії? Чи обмежується строк дії валютної ліцензії? Чи втрачають свою чинність генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій, отримані до введення у дію Закону про валюту?

10. Які можливості щодо здійснення валютних операцій має національний оператор поштового зв’язку? Чи з’явилися аналогічні можливості у провайдерів поштових послуг недержавної форми власності? Чи можна здійснювати операції з купівлі, продажу та обміну іноземної валюти чи банківських металів у поштових відділеннях? Які вимоги повинен виконати оператор поштового зв’язку для отримання ліцензії НБУ на здійснення валютних операцій?
11. Чи скасовує Закон про валюту валютний контроль?
12. Хто здійснюватиме валютний нагляд відповідно до Закону про валюту?
13. Які державні органи належать до органів валютного нагляду? Яке їхнє завдання на валютному ринку? Якими повноваженнями наділені органи валютного нагляду під час здійснення перевірок? Хто може бути об’єктом перевірок органів валютного нагляду?
14. Хто належить до агентів валютного нагляду відповідно до Закону про валюту?

15. Які документи банки та інші агенти валютного нагляду зможуть вимагати від своїх клієнтів?
16. Яким чином Закон про валюту регулює порядок надання інформації про валютні операції? Які повноваження НБУ щодо збору даних про валютний ринок для статистичних цілей?
17. Які валютні операції звільняються від валютного нагляду згідно з Законом про валюту? Які порогові значення передбачені для таких операцій?
18. Які заходи захисту валютного ринку від кризових явищ може застосовувати НБУ? За яких умов та на який строк центробанк може вводити відповідні заходи захисту?
19. Чи може НБУ утриматися від введення адміністративних заходів захисту валютного ринку?
20. Коли існує об’єктивна необхідність застосування центробанком адміністративних заходів захисту валютного ринку?
21. Які умови запровадження граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів передбачає Закон про валюту?
22. Чи скасовує Закон про валюту спеціальні санкції у сфері зовнішньоекономічної діяльності? Який вплив скасування спеціальних санкцій матиме на інвестиційну привабливість України?

Блок №3. Перехідний період до повної валютної лібералізації. Етапи скасування валютних обмежень. Розробка нової системи валютного регулювання.

1. Який строк набуття чинності та введення у дію Закону про валюту?
2. У який строк НБУ мав привести свої нормативно-правові акти у відповідність із Законом про валюту?
3. Які валютні обмеження скасовані після введення у дію Закону про валюту?
4. Які антикризові заходи захисту НБУ залишив у силі після введення у дію Закону про валюту?
5. Яким чином НБУ буде реалізовувати декларативні положення Закону про валюту?
6. Чи очікують експерти від НБУ серйозних пом’якшень валютного режиму? Наскільки центробанк виявляє готовність здійснити радикальну лібералізацію валютного регулювання?
7. Які фактори у найближчому часі перешкоджатимуть повній імплементації ліберальних положень Закону про валюту?
8. Коли можна очікувати на безумовне запровадження в Україні принципу вільного руху капіталу?
9. Чому кінцевий результат реформи валютного регулювання в України безпосередньо залежить від політики НБУ?

10. Що передбачає нова система валютного регулювання?
11. З яких основних блоків складається нова система валютного регулювання? Чи відбулася систематизація валютного законодавства України?
12. Які нормативно-правові акти НБУ мають постійний характер та збережуть свою чинність після повного переходу до свободи валютних операцій? Які нормативно-правові акти мають тимчасову дію і будуть скасовані за сприятливих макроекономічних умов?
13. Які підзаконні нормативно-правові акти залишилися поза новою системою валютного регулювання?
14. Чи зробить нова система валютного регулювання більш зручним використання норм валютного законодавства?

Блок №4. Нова система валютного регулювання.

Постанова № 1. Положення про структуру валютного ринку України, умови та порядок торгівлі іноземною валютою та банківськими металами на валютному ринку України.

1. Що таке валютний ринок України та які його складові?
2. Кого відносять до суб’єктів валютного ринку України? Якими правами та обов’язками наділені суб’єкти валютного ринку?
3. Що таке міжнародний валютний ринок? Які найбільші валютні ринки світу та які можливості вони надають торгівцям валютними цінностями? Якими правами для торгівлі на міжнародному валютному ринку наділені банки та інші суб’єкти валютного ринку України?
4. Хто має право здійснювати операції з торгівлі іноземною валютою та банківськими металами на валютному ринку України?
5. Які функції НБУ у сфері торгівлі іноземною валютою та банківськими металами і з якою метою центробанк здійснює відповідні валютні операції?
6. Що таке валютні інтервенції? Які форми валютних інтервенцій існують та який їх вплив на ринкову пропозицію валютних цінностей? Яким чином відбуваються валютні аукціони та у якому порядку банки подають заявки на участь у них?
7. Яким чином відбувається торгівля інвестиційними монетами на валютному ринку України? З яких дорогоцінних металів виготовляють інвестиційні монети?
8. Якими правами щодо торгівлі безготівковою іноземною валютою та банківськими металами без фізичної поставки наділені банки України? Чи відповідає обсяг повноважень банків у сфері торгівлі цими валютними цінностями принципу свободи валютних операцій?
9. Що таке ліміт відкритої валютної позиції та який порядок його встановлення? Чи повинні банки при здійсненні власних валютних операцій з іноземною валютою та банківськими металами дотримуватися лімітів відкритої валютної позиції?

10. Що таке банківські метали та які метали до них належать? Яким чином засвідчується проба банківського металу? Якими є найвищі проби банківських металів? У яких формах існують банківські метали?
11. Який порядок здійснення операцій з купівлі-продажу банківських металів без фізичної поставки? Які вимоги до клієнта банку, що бажає придбати або продати банківські метали? Чи можливе придбання або продаж банківських металів за іноземну валюту? Які особливості купівлі-продажу банківських металів за готівку?
12. Які особливості торгівлі банківськими металами на міжнародних валютних ринках? Кого відносять до визнаних виробників банківських металів?
13. Що таке операції на умовах маржинальної торгівлі та яка їх мета? Які види операцій на умовах маржинальної торгівлі відомі міжнародному банківському регулюванню? Чи передбачають арбітражні операції реальний переказ коштів або фізичну поставку банківських металів?
14. Який порядок здійснення банками власних операцій на умовах маржинальної торгівлі?

15. Чи мають право банки здійснювати операції на умовах маржинальної торгівлі за дорученням клієнтів та на яких умовах? Хто може бути іноземним контрагентом українського банку у межах маржинальної торгівлі?
16. Що таке валютна операція на умовах “своп” та які її особливості? Яким чином відбувається фіксація умов купівлі, продажу або обміну іноземної валюти чи банківських металів на умовах “своп”?
17. З ким НБУ має право здійснювати операції з купівлі-продажу іноземної валюти на умовах “своп”? Чи може НБУ здійснювати операції на умовах “своп” з банківськими металами?
18. У яких випадках банки України можуть здійснювати валютні операції з торгівлі іноземною валютою та банківськими металами на умовах “своп”? Чи передбачена можливість здійснення валютних операцій на умовах “своп” з клієнтами банків? Чи можуть банки України виходити на міжнародні валютні ринки для здійснення операцій на умовах “своп”?
19. Які особливості валютної операції на умовах “форвард”? Чи можуть банки здійснювати форвардні валютні операції із своїми клієнтами та між собою?

20. Які умови використання Системи підтвердження угод на валютному ринку України? Чи мають банки право не використовувати Систему підтвердження угод при торгівлі іноземною валютою та банківськими металами на валютному ринку України та за яких умов використання Системи підтвердження угод є обов’язковим? Чи продовжено режим роботи Системи підтвердження угод?
21. Який порядок та умови здійснення торгівлі іноземною валютою у готівковій формі? Що вважається торгівлею іноземною валютою у готівковій формі?
22. Які операції належать до валютно-обмінних операцій? Хто має право здійснювати валютно-обмінні операції?
23. Які особливості здійснення торгівлі банківськими металами з фізичною поставкою? Які валютні операції утворюють торгівлю банківськими металами з фізичною поставкою? Чи можуть небанківські фінансові установи та поштові оператори торгувати банківськими металами з фізичною поставкою?
24. Чи передбачає банківська ліцензія право банку на здійснення операцій з торгівлі іноземною валютою та банківськими металами? На якій підставі торгівлю валютними цінностями в готівковій формі здійснюють небанківські установи?

25. Яким чином відбувається регулювання валютно-обмінних операцій та операцій з банківськими металами на локальному рівні банків та небанківських установ? Які вимоги до змісту внутрішніх документів банку чи небанківської установи про організацію роботи із здійснення валютно-обмінних операцій та операцій з банківськими металам?
26. Чи передбачається спрощення вимог щодо документального оформлення валютно-обмінних операцій та операцій з банківськими металами? Яким чином здійснюється внутрішній контролю за відповідними операціями?
27. Які вимоги до організації роботи пункту обміну валюти? Чи можливе відкриття пункту обміну валют юридичною особою на підставі агентського договору із банком чи небанківською установою? Чи змінилися вимоги щодо застосування РРО при здійсненні валютно-обмінних операцій? Які дії передбачені у разі виходу із ладу РРО або тимчасового відключення електроенергії?
28. Який порядок підкріплення готівкою відокремлених підрозділів та пунктів обміну валют банків і небанківських установ? Які наслідки перевищення ліміту каси відокремленого підрозділу чи пункту обміну валют?
29. Які документи мають зберігатися у відокремленому підрозділі та пункті обміну валют банку чи небанківської установи? Які вимоги до облаштування приміщення каси фінансової установи та робочого місця касира?
30. Яким чином відбувається перевірка справжності банкнот іноземних валют? За яких умов банк зобов’язаний прийняти у клієнта зношені банкноти іноземних валют? Які обмеження щодо здійснення валютних операцій з банкнотами та монетами держави-агресора?

Постанова № 2. Положення про здійснення операцій із валютними цінностями.

1. Яким чином класифікуються валютні операції за метою їх здійснення?
2. Які операції належать до поточних торговельних валютних операцій? Чи можливі обмеження у здійсненні цих валютних операцій?
3. Чи змінився перелік поточних неторговельних валютних операцій? Чи належать до цих операцій платежі фізичних осіб на користь нерезидентів-страховиків за договорами страхування життя?
4. Які валютні операції пов’язані із рухом капіталу та які їх характерні ознаки? За якими критеріями ці валютні операції відрізняються від поточних валютних операцій?
5. Який розмір валютної операції є незначним? Чи підлягають валютні операції незначного розміру валютному нагляду? Який чином має відбутися перехід від тотального контролю до аналітичного нагляду за валютними операціями клієнтів?

6. Чи мають фінансові установи право самостійно визначати ідентифікатори ризикових валютних операцій та здійснювати посилений нагляд за діяльністю підозрілих клієнтів?
7. Яким чином відбувається купівля, продаж, обмін безготівкової іноземної валюти чи банківських металів за заявою клієнта? Чи можливе здійснення таких операцій без заяви клієнта на підставі дистанційного розпорядження?
8. За яким обмінним курсом банки купують та продають іноземну валюту від імені клієнтів? У яких випадках банк має право повернути клієнту заяву про купівлю або продаж іноземної валюти чи банківських металів? Чи можлива купівля або продаж валютних цінностей за дорученням клієнта банку у разі арешту його коштів чи встановлення інших обтяжень?
9. Яким чином положення договору банківського рахунку можуть додатково врегулювати порядок купівлі, продажу, обміну іноземної валюти чи банківських металів?
10. Чи можуть фізичні особи купувати іноземну валюту он-лайн? У яких обсягах та за яких умов допускатиметься купівля іноземної валюти таким способом? Яким чином відбувається процедура купівлі іноземної валюти через інтернет-банкінг?

11. Який порядок встановлення фінансовими установами курсу іноземних валют та банківських металів? Чи допускається його зміна протягом робочого дня?
12. Яким чином здійснюється операція з купівлі та продажу банківських металів з фізичною поставкою?
13. Який документ засвідчує факт здійснення валютно-обмінної операції чи операції з банківськими металами?
14. Який порядок оформлення квитанції про здійснення операції з іноземною валютою чи банківськими металами? У скількох примірниках вона оформляється? Чи можливе зберігання банком квитанції у електронній формі? Чи може клієнт відмовитися від отримання свого примірника квитанції та які така відома має правові наслідки?
15. Що таке операція сторно та які умови її проведення? Які документи необхідні клієнту для відмови від валютно-обмінної операції після її проведення?

16. Чи має клієнт право здійснювати валютно-обмінні операції через платіжні термінали?
17. Які вимоги до змісту та реквізитів розрахункових документів, що формуються при торгівлі іноземними валютами та банківськими металами? У якому випадку підпис клієнта не є обов’язковим реквізитом розрахункового документу?
18. Які правила здійснення обліку операцій з купівлі та продажу іноземної валюти?
19. Чи передбачається виключне використання гривні для здійснення розрахунків на території України? У яких випадках можливе використання іноземної валюти чи банківських металів для розрахунків на території України?
20. Які умови використання іноземної валюти як засобу платежу у торгових і фінансових операціях резидентів з нерезидентами?

21. У якій валюті можуть здійснюватися іноземні інвестиції в економіку України та їх повернення закордон? Чи можна використовувати для інвестування в Україну іноземну валюту 2-групи Класифікатора НБУ? Чи передбачені обмеження на репатріацію інвестицій та дивідендів постійного характеру?
22. Чи мають право нерезиденти проводити розрахунки між собою з використанням рахунків, відкритих в Україні? Чи можливе проведення ними розрахунків у іноземній валюті?
23. Чи можна використовувати готівкову іноземну валюту для здійснення розрахунків на території України?
24. Чи заборонено використання готівкової іноземної валюти та банківських металів як предмету застави?
25. Чи спрощено порядок проведення розрахунків та вимоги до їх документального оформлення?

26. Чи можливе проведення розрахунків за валютними операціями через небанківські установи?
27. Який порядок здійснення переказів у іноземній валюті в межах України? Чи можливий такий переказ без відкриття фізичною особою рахунку на території України?
28. Які права мають фізичні особи для здійснення переказу іноземної валюти за межі України за поточними неторговельними операціями? Чи можуть фізичні особи здійснювати валютні перекази за кордон без відкриття рахунку?
29. До якої суми міжнародного переказу фізична особа може не використовувати поточний рахунок? У яких випадках перекази за кордон здійснюються виключно через поточний рахунок фізичної особи?
30. У якій валюті виплачується переказ, що надійшов в іноземній валюті із-за кордону? Чи можлива виплата міжнародного переказу у іноземній валюті гривнями?

31. Яка сума міжнародного переказу в іноземній валюті може бути виплачена протягом одного операційного дня фізичній особі без відкриття рахунку?
32. Чи може фізична особа ініціювати переказ за межі України у гривні? Яким чином відбувається перерахунок валют у міжнародній платіжній системі?
33. Які особливості здійснення переказів за межі України через національного оператора поштового зв’язку?
34. За яких умов юридичні особи та фізичні особи-підприємці мають право здійснювати розрахунки за кордоном з використанням готівкової іноземної валюти? Для яких цілей можна знімати готівкову іноземну валюту із рахунків українських суб’єктів господарювання закордоном?
35. Які особливості відшкодування витрат, пов’язаних із відрядженням працівників закордон?

36. Які можливості для використання готівкової іноземної валюти передбачено для українських суб’єктів господарювання-володільців транспортних засобів за кордоном?
37. Який порядок відкриття та використання поточного рахунку в іноземній валюті морського агента? Чи може морський агент використовувати дорожні чеки в іноземній валюті для здійснення розрахунків на території України? За яких умов банк видає готівкові кошти з поточного рахунку морського агента у іноземній валюті?
38. У яких випадках некомерційні представництва нерезидентів можуть здійснювати виплати готівкою у іноземній валюті на користь фізичних осіб-резидентів?
39. За яких умов можливі розрахунки у іноземній валюті на території українських митниць? У якій валюті здійснюються розрахунки у магазинах безмитної торгівлі?
40. У яких випадках представники іноземних компаній можуть оплачувати товари і послуги у портах та аеропортах України за рахунок іноземної валюти?
41. З якою метою іноземні дипломатичні представництва та консульські установи можуть здійснювати розрахунки в готівковій іноземній валюті на території України?

Постанова № 3. Положення про транскордонне переміщення валютних цінностей.

1. Які норми транскордонного переміщення (ввезення в Україну та вивезення з України) готівкових коштів та банківських металів фізичними особами?
2. За яких умов фізична особа зобов’язана здійснити письмове декларування валютних цінностей при їх переміщенні через митний кордон України? Чи здійснюється письмове декларування готівки та банківських металів у повному обсязі у разі перевищення встановлених норм?
3. Чи наділені фізичні особи-резиденти та нерезиденти рівними правами у сфері транскордонного переміщення валютних цінностей?
4. Які документи потрібні фізичній особі-резиденту у разі вивезення за межі України валютних цінностей понад встановлені норми? Які вимоги до відповідних документів?
5. Чи розширилися права фізичної особи щодо транскордонного переміщення банківських металів?
6. Для яких цілей юридична особа може ввозити в Україну та вивозити за межі України готівкові кошти? У якому порядку здійснюється таке транскордонне переміщення готівки та чи обмежується його сума?
7. Чи отримали юридичні особи право на ввезення в Україну та вивезення з України банківських металів? За яких умов юридичні особи та банки можуть вивозити за межі України банківські метали, виготовлені українськими виробниками?
8. Чи збільшилася дозволена сума пересилання через митний кордон України готівкової валюти та банківських металів в міжнародних поштових відправленнях? Яким чином відбувається письмове декларування валютних цінностей у міжнародних поштових відправленнях у разі перевищення встановлених норм?

Постанова № 4. Положення про перелік заходів захисту, порядок та критерії їх запровадження, подовження та дострокового припинення.

1. Чи передбачає Постанова № 4 перелік кризових явищ, за яких можуть застосовуватися тимчасові заходи захисту грошово-кредитного ринку, передбачені у Постановах № 5 та № 7?
2. Які заходи захисту НБУ може застосовувати у разі загрози макроекономічній стабільності? Чи є перелік цих заходів захисту вичерпним?
3. Який вплив заходів захисту НБУ на свободу валютних операцій? Чи можлива тимчасова заборона на проведення окремих валютних операцій з метою захисту фінансової системи від кризових явищ?
4. Які критерії НБУ має використовувати для вирішення питання про доцільність запровадження заходів захисту? Чи передбачені запобіжники від необґрунтованого обмеження центробанком валютної свободи? Чи є девальвація гривні або загроза збройної агресії підставою для запровадження заходів захисту національної економіки?
5. У яких випадках та на який строк можливе продовження дії раніше запроваджених НБУ заходів захисту? Чи можливе дострокове припинення заходів захисту грошово-кредитного ринку?
6. Якими повноваженнями щодо запровадження нових та продовження строку дії попередніх заходів захисту наділена Рада НБУ? Чи може Рада НБУ заблокувати запровадження заходів захисту?
7. Які рішення Правління НБУ щодо регулювання грошово-кредитного ринку не розглядаються як заходи захисту макроекономічної стабільності?

Постанова № 5. Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті.

1. Чи має Постанова № 5 тимчасову дію та чи буде вона застосовуватися після досягнення високих показників стабільності національної економіки?
2. Чи запроваджує Постанова № 5 нові валютні обмеження? Чи зберігаються відповідно до Постанови № 5 чинні обмеження та як це узгоджується із нормами Закону про валюту?
3. Чи заборонена купівля та переказ іноземної валюти і банківських металів без зобов’язань клієнта та їх документального підтвердження? У якому випадку клієнт може придбати безготівкову іноземну валюту чи банківські метали без подання документів, пов’язаних із здійсненням валютної операції?
4. Чи звільнено валютні операції незначного розміру від необхідності їх документального підтвердження?
5. Чи має банк право вимагати у клієнта документи, пов’язані із здійсненням валютної операції, якщо розмір валютної операції є незначним? Які наслідки штучного дроблення валютної операції з метою уникнення її документального підтвердження?

6. Чи розширені можливості для електронного документообігу під час торгівлі валютними цінностями?
7. Чи можлива купівля резидентами валюти для виконання зобов’язань за зовнішньоекономічними контрактами перед нерезидентами через різні банки? Яким чином резидент може змінити банк, що обслуговує його зовнішньоекономічні операції?
8. Чи мають право банки надавати своїм клієнтам комісійні послуги з обміну іноземної валюти та банківських металів?
9. Які особливості купівлі іноземної валюти нерезидентами? Чи можуть нерезиденти купувати іноземну валюту у разі відсутності необхідної суми коштів у гривнях на поточному рахунку?
10. Чи мають право українські банки здійснювати інвестиції за кордон в цінні папери іноземних емітентів та за яких умов?

11. Чи планує центробанк дозволити банкам розрахунки в іноземній валюті з купівлі в резидентів державних цінних паперів, номінованих в іноземній валюті? Яким чином це підвищить інвестиційну привабливість державних цінних паперів України?
12. Чи зберігається заборона на надання резидентами кредитів (позик) в гривні нерезидентам?
13. Чи дозволено банкам здійснювати гривневі перекази клієнтів за поточними неторговельними операціями за межі України?
14. Чи можливе здійснення розрахунків у сфері ЗЕД-діяльності без відкриття рахунку у банку?
15. Чи заборонені розрахунки за ЗЕД-контрактами у готівковій формі? Яким чином може оплачуватися обслуговування транспортного засобу резидента за кордоном?

16. Чи можлива видача готівкових коштів у іноземній валюті через банкомат?
17. Які особливості проведення розрахунків із міжнародними фінансовими організаціями? Чи передбачені для них певні валютні послаблення?
18. Чи планує центробанк остаточно відмовитися від обмеження строків розрахунків за експортно-імпортними операціями та за яких умов? Яка ціль запровадження такого обмеження та який економічний ефект від його дії?
19. Чи передбачає Постанова № 5 збільшення граничного строку розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів? Яка його нова тривалість?
20. Чи застосовуються граничні строки при здійсненні розрахунків за ЗЕД-контрактами на суму до 150 000 гривень?

21. Чи може КМУ ініціювати додаткові винятки із правила про завершення розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів в межах граничних строків?
22. Чи продовжують діяти обмеження на зарахування зустрічних однорідних вимог за експортними операціями резидентів?
23. Чи зберігається вимога щодо обов’язкового продажу надходжень в іноземній валюті у розмірі 50%? Коли НБУ буде готовим до зменшення або скасування цієї вимоги?
24. Чи підлягають обов’язковому продажу надходження в іноземній валюті, які надійшли з українських рахунків юридичних осіб-нерезидентів на користь суб’єктів господарювання-резидентів?
25. Яким чином відбувається обов’язковий продаж надходжень в іноземній валюті? Як можна розпоряджатися надходженнями в іноземній валюті, що залишилися після обов’язкового продажу?

26. Які надходження в іноземній валюті не підлягають обов’язковому продажу на валютному ринку України? Чи розширився перелік винятків із правила про обов’язковий продаж надходжень в іноземній валюті? Чи підлягає обов’язковому продажу іноземна валюта, яка надійшла до України як іноземна інвестиція? На які групи іноземних валют не поширюється вимога щодо обов’язкового продажу на валютному ринку України?
27. Чи продовжено час роботи Системи підтвердження угод на валютному ринку України для подання банками інформації про запланований на наступний день обсяг обов’язкового продажу валютних надходжень?
28. Чи отримали клієнти банків право здійснювати валютні свопи та хеджування валютних ризиків за допомогою форвардних контрактів? Яким чином банки здійснюють валютні операції на умовах “своп” та “форвард” із своїми клієнтами та з урахуванням яких обмежень?
29. Які операції з банківськими металами заборонено здійснювати банкам на території України? Чи може банк вільно проводити перераховувати банківські метали між рахунками клієнтів?

30. Чи мають право фізичні та юридичні особи купувати банківські метали без фізичної поставки в еквіваленті до 150 000 гривень на день? Чи можуть банки продавати клієнтам банківські метали на більшу суму протягом робочого дня?
31. Чи може клієнт банку придбати іноземну валюту за гривні, отримані в кредит? У яких випадках така валютна операція можлива? Чи бачить центробанк необхідність у повному скасуванні цього валютного обмеження?
32. Яка гранична сума готівкової іноземної валюти чи банківських металів з фізичною поставкою може бути придбана фізичної особою протягом одного дня? У яких випадках продаж готівкової іноземної валюти та банківських металів з фізичною поставкою фізичній особі здійснюється без обмежень щодо суми операції?
33. Який строк резервування банком гривні для купівлі іноземної валюти за дорученням клієнта? Чи застосовується резервування гривні на окремому аналітичному рахунку у разі купівлі іноземної валюти у незначному розмірі?
34. У яких випадках купівля або обмін іноземної валюти здійснюється без зарахування коштів на поточний рахунок клієнта?

35. Чи передбачений строк цільового використання придбаної резидентом безготівкової іноземної валюти? Які наслідки порушення цього строку? Коли можливість використання придбаної іноземної валюти не обмежується часовими рамками? У якому документі клієнт зазначає мету придбання іноземної валюти?
36. Які особливості купівлі та обміну іноземної валюти резидентом для виконання боргових зобов’язань перед нерезидентами?
37. Які строки використання придбаної іноземної валюти для погашення кредитів (позик), залучених у нерезидентів? Чи можуть резиденти купувати та накопичувати на рахунку іноземну валюту для наступних виплат на користь нерезидентів-кредиторів?
38. Чи може резидент-позичальник вільно обрати будь-який банк для купівлі іноземної валюти з метою виконання боргових зобов’язань перед нерезидентом-позикодавцем?
39. Який порядок та строки продажу банком іноземної валюти за дорученням клієнта?
40. Яким чином відбувається купівля іноземної валюти для проведення розрахунків з нерезидентом-імпортером? Чи можлива купівля іноземної валюти за тимчасовою митною декларацією?

41. До якої суми фізична особа-резидент може придбати іноземну валюту без пояснення мети купівлі та документального підтвердження валютної операції?
42. Чи звільнено від валютного нагляду операції з купівлі та переказу іноземної валюти на суму до 150 000 гривень?
43. Чи планує НБУ підвищувати верхній вартісний поріг валютних операцій, які не підлягають валютному нагляду? Що для цього потрібно зробити парламенту?
44. За яких умов банк може придбати іноземну валюту резиденту, у якого відсутні оригінали необхідних документів через їх вилучення за судовим рішенням?
45. Які підстави для купівлі іноземної валюти з метою проведенням розрахунків між комерційним представником (агентом) нерезидента в Україні та самим нерезидентом?

46. У який випадках постійне представництво нерезидента в Україні може придбати іноземну валюту?
47. Для яких цілей банки мають право придбати іноземну валюту офіційному представництву іноземної держави?
48. Чи спрощуються вимоги щодо документального підтвердження резидентами підстав для купівлі іноземної валюти?
49. Які можливості щодо здійснення іноземних інвестицій в Україну має інвестор у сфері валютного регулювання? Які способи переказу іноземним інвестором грошових коштів в Україну існують? Чи обов’язково іноземному інвестору відкривати рахунок у банку України для здійснення інвестицій? Чи можливе інвестування в Україну із здійсненням розрахунків за межами України із залученням номінального утримувача цінних паперів?
50. Якими правами наділений іноземний інвестор щодо розміщення вкладів (депозитів) в Україні?

51. Які особливості правового режиму використання інвестиційного рахунку?
52. Чи гарантується право іноземного інвестора на повернення закордон здійснених в Україні інвестицій та доходів, отриманих від інвестиційної діяльності в Україні? Які обмеження щодо репатріації іноземних інвестицій існують та чи планується їх скасування у майбутньому?
53. Яким чином відбувається повернення іноземному інвестору інвестованих коштів? Які вимоги щодо документального підтвердження операції з повернення іноземним інвестором здійсненої інвестиції та доходів від інвестиційної діяльності в Україні?
54. Які особливості купівлі та перерахування іноземної валюти для виплати дивідендів іноземному інвестору?
55. Чи зберігає свою дію існуюче обмеження на репатріацію дивідендів за кордон в іноземній валюті сумою до 7 мільйонів євро на місяць? Чи можливо повернути іноземному інвесторові дивіденди за усі минулі періоди?

56. За яких умов можлива купівля та перерахування іноземної валюти з метою повернення за кордон коштів, отриманих від продажу іноземним інвестором цінних паперів та корпоративних прав українських емітентів? Чи обмежується право іноземного інвестора на повернення закордон коштів, отриманих від продажу державних облігацій України та інших цінних паперів, допущених до біржових торгів?
57. Яким чином відбувається документальне підтвердження операцій іноземного інвестора з облігаціями внутрішньої державної позики України (ОВДП) для цілей переказу інвестиційного доходу закордон?
58. Чи можлива купівля іноземної валюти для погашення кредиту у банку, який є не кредитором за кредитним договором?
59. Яким чином відбувається купівля іноземної валюти для виконання резидентом зобов’язань перед нерезидентом-кредитором за фінансовою аграрною розпискою?
60. Чи скасовано заборону на внесення платежів за договорами страхування життя в іноземній валюті? Чи можуть страхові компанії здійснювати розрахунки в іноземній валюті на території України за договорами страхування життя зі своїми страхувальниками?
61. Для який цілей можуть купувати іноземну валюту страхові брокери та постійні представництва страхових брокерів-нерезидентів?

62. Що таке система електронних лімітів здійснення валютних операцій? Чим вона відрізняється від системи індивідуальних ліцензій НБУ? Чи має НБУ реальний намір полегшити для резидентів відкриття рахунків закордоном та здійснення іноземних інвестицій?
63. Які валютні операції підпадуть під дію електронних лімітів?
64. У межах якого ліміту фізичні особи-резиденти можуть здійснювати інвестиції закордон та розміщувати валютні цінності на рахунках у іноземних банках?
65. На яку суму юридичні особи та фізичні особи-підприємці можуть переказувати кошти з України? У яких випадках ліміти не поширюються на операції суб’єктів господарювання України?
66. Яким чином відбувається перевірка дотримання лімітів на валютні операції клієнтами? Чи може банк вимагати від клієнта додаткові документи, необхідні для здійснення нагляду за дотриманням лімітів? Хто є держателем інформації про стан використання резидентами лімітів валютних операцій?

67. Які наслідки перевищення ліміту при здійсненні валютної операції? Чи можливе проведення валютної операції у разі перевищення встановлених лімітів?
68. Яким чином клієнти банків можуть отримувати інформацію про використання ними встановлених лімітів на здійснення валютних операцій?
69. У якому порядку здійснюється зарахування іноземної валюти та банківських металів на поточні рахунки клієнтів? У яких випадках зарахування відбувається через розподільчий рахунок?
70. Які операції може здійснювати суб’єкт господарювання України за поточним рахунком у іноземній валюті? Чи можливе іноземне інвестування з використанням такого рахунку?
71. Чи можливі розрахунки за ЗЕД-контрактом з використанням електронного платіжного засобу?

72. Які особливості зарахування коштів на поточний рахунок в іноземній валюті фізичної особи – резидента, яка є підприємцем? Чи дозволяється перерахування коштів в іноземній валюті з поточного рахунку фізичної особи – резидента, яка є підприємцем, на поточний рахунок цієї фізичної особи, відкритий для особистих потреб?
73. Який правовий режим використання поточного рахунку фізичною особою для здійснення незалежної професійної діяльності?
74. Чи спрощено здійснення валютних операцій за рахунками юридичних осіб-нерезидентів у банках України? Які особливості здійснення банком валютного нагляду за операціями юридичних осіб-нерезидентів?
75. Які валютні операції може здійснювати юридична особа-нерезидент за поточним рахунком у іноземній валюті? Чи може юридична особа-нерезидент вільно використовувати поточний рахунок у іноземній валюті для здійснення інвестицій в Україні та їх повернення закордон?

76. Чи розширився перелік операцій, які може здійснювати юридична особа-нерезидент з поточного рахунку у національній валюті? У яких випадках юридична особа-нерезидент може здійснювати гривневі розрахунки виключно через поточних рахунок свого постійного представництва?
77. Які особливості використання поточного рахунку постійного представництва в національній валюті? Чи можливе інвестування з такого рахунку? За яких умов постійне представництво може купувати на валютному ринку України іноземну валюту? Чи має постійне представництво право відкривати вкладні (депозитні) рахунки в Україні?
78. Який правовий режим передбачено для інвестиційного рахунку іноземного інвестора в національній валюті? Чи надає цей рахунок іноземному інвестору повноцінні можливості для здійснення інвестування в Україні?
79. Яким чином банк здійснює валютний нагляд за гривневими операціями на інвестиційному рахунку та правомірністю інвестиційної діяльності іноземного інвестора?

80. Які права щодо використання інвестиційного рахунку у іноземній валюті мають іноземні інвестори?
81. Чи може іноземний інвестор використовувати інвестиційний рахунок для надання резидентам кредитів, позик чи поворотної фінансової допомоги?
82. Які операції може здійснювати фізична особа-резидент за поточним рахунком у іноземній валюті для задоволення власних потреб? Чи можливе перерахування іноземної валюти з особистого рахунку фізичної особи-резидента на користь інших фізичних осіб? Чи має право фізична особа-резидент здійснювати операції з цінними паперами іноземних емітентів?
83. Чи допускається переказ гривень з рахунку фізичної особи – резидента на рахунок фізичної особи-нерезидента та у яких випадках?
84. Чи розширився перелік операцій, які фізична особа-нерезидент може здійснювати з поточного рахунку в національній валюті?

85. Чи заборонено безпосереднє перерахування коштів в гривнях на користь нерезидентів?
86. Які операції можуть здійснювати фізичні особи-нерезиденти в іноземній валюті з використанням поточного рахунку?
87. Чи дозволені розрахунки між резидентами України через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях?
88. Чи допускається надання кредитів овердрафт у гривнях банкам-нерезидентам?
89. За яких умов банк-нерезидент має право купувати іноземну валюту на валютному ринку України?
90. Які особливості проведення розрахунків з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) через кореспондентський рахунок у національній валюті?

Постанова № 6. Положення про порядок надання банками Національному банку України інформації щодо договорів, які передбачають виконання резидентами боргових зобов’язань перед нерезидентами-кредиторами за залученими резидентами кредитами, позиками.

1. Яким чином центробанк планує отримувати інформацію про залучені резидентами кредити, позики від нерезидентів після скасування їхньої обов’язкової реєстрації?
2. Чи набуває система збору інформації про боргові зобов’язання резидентів перед нерезидентами-кредиторами повідомного характеру?
3. Яким чином та у якій формі банки повідомляють НБУ про договори, що передбачають виконання резидентами боргових зобов’язань перед нерезидентами-кредиторами?
4. У яких випадках банки не зобов’язані повідомляти НБУ про залучені резидентами позики, кредити від нерезидентів?

5. Де зберігається інформація про договори позики (кредиту), укладені резидентами із нерезидентами? Які особливості роботи автоматизованої інформаційної системи НБУ про кредитні договори резидентів із нерезидентами?
6. Чи може НБУ відмовити у внесенні інформації про договір позики, кредиту із нерезидентом до Інформаційної системи?
7. Яким чином НБУ обліковуватиме договори позики (кредиту), зареєстровані резидентами до 07 лютого 2019 року? Чи зберігають свою чинність раніше видані реєстраційні свідоцтва? Чи потрібно резидентам проводити додаткові дії щодо інформування НБУ про діючі договори позики (кредиту) після 07 лютого 2019 року?
8. Яку саме інформацію банки передають до НБУ про договори позики (кредиту), укладені їхніми клієнтами-резидентами із нерезидентами?
9. Чи зберігається вимога щодо обслуговування розрахунків за кредитом (позикою) від нерезидента через один банк? Яким чином відбувається обрання резидентом обслуговуючого банку для розрахунків з нерезидентом-кредитором? Чи можлива заміна банку, який обслуговує платежі за позикою (кредитом) від нерезидента?

10. Чи можливе здійснення валютної операції за договором позики (кредиту) від нерезидента до моменту надіслання НБУ повідомлення про такий договір?
11. Хто несе відповідальність за достовірність та повноту інформації про договір позики (кредиту) від нерезидента, яку передано до НБУ?
12. Які особливості повідомлення НБУ про договір позики (кредиту) із кількома позичальниками?
13. Чи має банк право повідомити НБУ про договір позики (кредиту) без звернення резидента-позичальника?
14. У якому порядку та протягом якого строку можливе виправлення помилкової інформації про договір позики (кредиту) в Інформаційній системі НБУ?
15. Яким чином відбувається обслуговування договору позики (кредиту) у разі переведення права вимоги за ним від резидента до нерезидента-кредитора?

16. Які особливості обліку договору позики (кредиту) між резидентом та нерезидентом у разі новації зобов’язання сторін договору?
17. Який порядок отримання інформації з Інформаційної системи НБУ про договори резидентів із нерезидентами? Хто має право отримати виписку з Інформаційної системи НБУ?
18. Чи мають банки безпосередній доступ до Інформаційної системи НБУ?
19. Яким чином позичальник отримує повідомлення про дії, вчинені у Інформаційній системі НБУ щодо укладеного ним з нерезидентом договору позики (кредиту)?
20. Чи скасовано обмеження щодо максимальної відсоткової ставки за позиками (кредитами) від нерезидентів? Які наслідки має невідповідність відсоткової ставки за позикою (кредитом) від нерезидента ринковим умовам?

Постанова № 7. Інструкція про порядок валютного нагляду банків за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів.

1. Який порядок здійснення банком валютного нагляду за дотриманням клієнтами-резидентами установлених НБУ граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів?
2. У якому випадку можливе перевищення граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів? Який орган державної влади може дозволити таке перевищення та за яких умов?
3. Які особливості нагляду за незавершеними до 07 лютого 2019 року операціями резидентів з експорту та імпорту товарів?
4. Яким чином здійснюється відлік встановлених НБУ граничних строків розрахунків у експортно-імпортних операціях?
5. Які умови успішного завершення валютного нагляду за дотриманням граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів? Чи можливе завершення валютного нагляду, якщо залишилися незавершені розрахунки за операцією з експорту чи імпорту товару?
6. На підставі яких документів банки здійснюють валютний нагляд за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів?
7. Чи передбачається спрощення вимог щодо документального обґрунтування резидентом належного проведення експортно-імпортної операції? У яких випадках банк має право вимагати додаткові документи та пояснення від учасників експортно-імпортних операцій?
8. Які наслідки дроблення операцій з експорту товару або дроблення сукупності пов’язаних валютних операцій? Чи можливе завершення валютного нагляду в умовах такого дроблення?
9. Який банк здійснює валютний нагляд за дотриманням резидентом граничних строків розрахунків за експортною операцією на підставі митної декларації? У якому випадку банк не здійснює валютний нагляд за дотриманням резидентом граничних строків розрахунків за експортною операцією?

10. Чи допускається завершення валютного нагляду внаслідок зарахування зустрічних однорідних вимог резидента за експортною операцією?
11. Які особливості валютного нагляду за дотриманням резидентом граничних строків розрахунків за операцією з імпорту товару без його ввезення на територію України? Який чином відбувається валютний нагляд у разі оплати імпортованого товару за рахунок кредитних коштів?
12. Який порядок здійснення валютного нагляду за операцією з імпорту товару у разі здійснення платежу на користь нерезидента у формі документарного акредитиву?
13. За яких умов можливе правомірне зменшення суми експортно-імпортної операції для цілей валютного нагляду? Які установи можуть підтвердити правомірність зменшення суми експортно-імпортної операції?
14. Які правила застосування курсу валют при здійсненні банком валютного нагляду за експортно-імпортними операціями резидентів?
15. Чи змінився порядок повідомлення банками про порушення резидентами строків розрахунків за ЗЕД-контрактами? Яким чином та від кого фіскальні органи отримують інформацію про порушників граничних строків розрахунків у сфері експортно-імпортних операцій?

Постанова № 8. Положення про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції.

1. У чому полягає ризик-орієнтований підхід у валютному нагляді? Чи означає це відсутність нагляду за дрібними валютними операціями клієнтів та усунення надмірної бюрократії у сфері банківської діяльності?
2. Що таке сумнівна валютна операція та які її ознаки? Яким чином банки та небанківські установи оцінюють ризиковість трансакції клієнтів та виявляють сумнівні валютні операції?
3. Чи наділені банки правом самостійного встановлення індикаторів підозрілості валютних операцій? Які ознаки свідчать про спрямованість валютної операції на порушення вимог законодавства або ухилення від оподаткування?
4. На підставі яких документів банк встановлює законність та економічну доцільність валютної операції?
5. Яким чином банки виявляють штучне дроблення валютної операції та які це має наслідки?

6. У яких випадках банки та небанківські установи повинні забезпечити всебічний аналіз та перевірку документів (інформації) про валютну операцію?
7. Чи вимагають повного документального обґрунтування валютні операції на суму до 150 000 гривень? Чи передбачені валютні послаблення для операції щодо репатріації іноземним інвестором коштів від продажу цінних паперів на фондовій біржі?
8. Який порядок проведення первинного аналізу документів (інформації) про валютні операції?
9. Яким чином проводиться постійний моніторинг валютних операції на предмет їх законності та відповідності фінансовому становищу їх учасників?

10. У яких випадках банк має право здійснювати додатковий аналіз документів (інформації) про валютну операцію? Які документи для здійснення додаткового аналізу має право витребувати банк? Чи визначено перелік документів, які подаються для додаткового аналізу валютних операцій, та чи є цей вичерпним?
11. Які превентивні заходи передбачає додатковий аналіз документів (інформації) про валютну операцію? Які джерела походження коштів вважаються законними та яким чином відбувається їх підтвердження? Як визначається фінансова спроможність особи проводити відповідну операцію? Які методи виявлення кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) учасників валютних операцій використовує банк? Чи є індикатором ризикової діяльності здійснення валютної операції у обсязі, що значно перевищує обсяг звичайної ділової активності клієнта?
12. Чи є платежі фізичної особи за поточними неторгівельними валютними операціями на суму понад 150 000 гривень об’єктом підвищеної уваги з боку органів валютного нагляду? За яких умов платежі фізичних осіб не підлягають додатковому аналізу?
13. Чи підлягають валютні операції юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців у межах електронних лімітів обов’язковому додатковому аналізу на предмет відсутності індикаторів незаконної фінансової діяльності?
14. Яким чином відстежуються та припиняються операції, які мають на меті неконтрольоване виведення капіталу закордон?

15. Які документи необхідні для документального підтвердження економічної доцільності та правомірності здійснення розрахунків з використанням компаній-оболонок (компаній з заплутаною структурою власності)?
16. Чи належить репатріація іноземним інвестором дивідендів до операцій з підвищеним ризиком сумнівності? Яким чином підтверджується належне виконання податкових зобов’язань з податку на прибуток з метою виплати дивідендів іноземному інвестору?
17. За яких умов банк або небанківська установа має право провести валютну операцію, щодо якої проведено додатковий аналіз? Які дії уповноваженої установи у разі підтвердження незаконного характеру валютної операції?
18. Який порядок документального оформлення результатів додаткового аналізу документів (інформації) про валютну операцію? Чи зобов’язані банки звітувати НБУ про виявлені сумнівні операції?
19. Чи можуть банки для аналізу валютних операцій клієнта використовувати інформацію з відкритих джерел та яке її юридичне значення?
20. Операції із особами з яких держав є ризиковими та підлягають додатковому аналізу? Які особливості здійснення валютних операцій із резидентами Російської Федерації?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Loading...


Шевченко Олександр
OK
Шевченко Олександр

Координатор заходу

Пов'язані заходи
Публікації експертного блогу Відповіді на всі Ваші питання

MARMAER

Семінари, Вебінари, Онлайн-курси, Конференції – навчання для фінансистів, бухгалтерів, юристів і керівників.

ЧИТАЙТЕ НАС НА ПОШТІ

МИ ПРИЙМАЄМО ДО ОПЛАТИ

liqpay