Семинары и конференции

Позвоните нам:

+38 (067) 318-23-78
Главная / Семинары / Закон про валюту – нові правила проведення валютних операцій, здійснення валютного регулювання та валютного нагляду

Цена

2250 ₴
В стоимость включено - участие, методические материалы, консультации докладчиков, кофе-брейки, обед в ресторане, сертификат.

Скидка:

2 участника – 8%, 3 участника и более – 13%.
Зарегистрироваться Скачать программу
Количество участников
  • оплата по счету, предоставляем, документы для бухгалтерии (счет, регистрационные документы, акты выполненных работ).

  • оплата в день проведения мероприятия при регистрации, предоставляем, все необходимые документы для бухгалтерии.

  • Описание

грн.
закон про валюту

Закон про валюту та валютні операції. Права та обов’язки суб’єктів валютних операцій тавідповідальність за порушення ними норм валютного регулювання. Поняття валютної лібералізації, стан чинного валютного законодавства та його недоліки, міжнародний досвід валютного регулювання, історія розробки та прийняття закону про валюту, свобода валютних операцій та її межі, нові умови здійснення транскордонних переказів, правовий режим валютних операцій нерезидентів, єдина валютна ліцензія, скасування валютного контролю, нові повноваження органів та агентів валютного нагляду, вимоги щодо надання інформації про валютні операції, заходи захисту валютного ринку від кризових явищ, повноваження НБУ щодо регулювання валютних операцій.

Скасування спеціальних санкцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності, перехідний період до повної валютної лібералізації, порядок введення у дію норм закону про валюту, етапи скасування валютних обмежень, проект нової структури системи валютного регулювання, імплементація Плану дій BEPS та його вплив на свободу валютних операцій, мінімальний стандарт Плану дій BEPS, Багатостороння конвенція MLI, запобігання зловживанням при застосуванні угод про уникнення подвійного оподаткування, посилення вимог щодо документації з трансферного ціноутворення, одноразове декларування доходів фізичних осіб, оподаткування контрольованих іноземних компаній, автоматичний обмін податковою інформацією.

Программа семинара:

Блок №1. Закон про валюту та валютний режим України. Основні валютні обмеження. Лібералізація валютного регулювання.

1. Що таке валютний режим? Який тип валютного режиму притаманний Україні?
2. Чи сприяють діючі норми валютного регулювання притоку іноземних інвестиції в Україну?
3. Які нормативно-правові акти утворюють систему чинного валютного законодавства України? Які характерні риси правових норм щодо валютного регулювання, прийнятих у 90-х роках минулого сторіччя?
4. Яким чином змінилося валютне регулювання у 2014-2015 роках? Чим було обумовлено введення НБУ жорстких адміністративних заходів регулювання грошово-кредитного та валютного ринків України?

5. Що таке валютна лібералізація? Який вплив рівень свободи валютних операцій має на економіку держави та її інвестиційну привабливість?
6. Коли розпочалася лібералізація валютного регулювання? Як фактори сприяють послабленню обмежень на валютному ринку?
7. Які саме обмеження валютних операцій скасовані або пом’якшені останнім часом?
8. Які валютні обмеження зберігають свою чинність сьогодні? Які плани НБУ щодо їх перегляду та скасування?
9. Коли НБУ презентував Концепцію нової моделі валютного регулювання? Які етапи валютної лібералізації передбачала ця Концепція? Чи реалізовані у повній мірі положення Концепції станом на сьогодні?
10. Коли розпочалася розробка Закону про валюту? Хто був головним розробником Закону про валюту? Які основні ідеї закладені у Законі про валюту? Чи сприятиме прийняття Закону про валюту зростанню національної економіки?

11. Яка модель валютного регулювання притаманна країнам Європейського Союзу та США? Які стандарти валютного регулювання та який обсяг адміністративних повноважень центробанку передбачені міжнародними стандартами? Які інструменти валютного регулювання переважають у розвинутих державах: ринкові чи адміністративні?
12. Яким чином Закон про валюту узгоджується із євроінтеграційними зобов’язаннями України?

Блок №2. Свобода валютних операцій. Скасування валютного контролю. Заходи захисту валютного ринку від кризових явищ. Нові повноваження органів та агентів валютного нагляду. Послаблення санкцій для суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.

1. Чи запроваджує Закон про валюту свободу здійснення валютних операцій? Яким чином відповідно до Закону про валюту зміниться характер валютного регулювання? Чи можливі в умовах ліберальної моделі валютного регулювання обмеження та заборони?
2. Чи допускає Закон про валюту обмеження свободи валютних операцій?
3. За яким умов НБУ зможе застосовувати тимчасові заходи захисту макроекономічної стабільності та підтримки платіжного балансу?
4. Чи передбачає Закон про валюту вільний транскордонний переказ коштів? Яким чином НБУ зможе полегшити розрахунки українського бізнесу з іноземними партнерами?

5. Чи запроваджує Закон про валюту національний режим валютного регулювання для іноземних інвесторів? Які права при здійсненні валютних операцій отримають нерезиденти згідно із Законом про валюту?
6. Яким чином зміняться вимоги щодо ліцензування діяльності зі здійснення валютних операцій відповідно до Закону про валюту?
7. Чи стане валютна ліцензія складовою банківської ліцензії? Які вимоги щодо ліцензування валютних операцій передбачені для небанківських фінансових установ?
8. Які валютні операції має право здійснювати банк відповідно до Закону про валюту? Чи обмежена правомочність небанківських фінансових установ щодо здійснення валютних операцій?
9. Де можна буде отримати інформацію про видані валютні ліцензії? Чи обмежуватиметься строк дії валютної ліцензії?
10. Які можливості щодо здійснення валютних операцій має національний оператор поштового зв’язку? Чи з’явилися аналогічні можливості у провайдерів поштових послуг недержавної форми власності?

11. Чи скасовує Закон про валюту валютний контроль?
12. Хто здійснюватиме валютний нагляд відповідно до Закону про валюту?
13. Які державні органи належать до органів валютного нагляду? Яке їхнє завдання на валютному ринку? Якими повноваженнями наділені органи валютного нагляду під час здійснення перевірок? Хто може бути об’єктом перевірок органів валютного нагляду?
14. Хто належить до агентів валютного нагляду відповідно до Закону про валюту?

15. Які документи банки та інші агенти валютного нагляду зможуть вимагати від своїх клієнтів?
16. Яким чином Закон про валюту регулює порядок надання інформації про валютні операції? Які повноваження НБУ щодо збору даних про валютний ринок для статистичних цілей?
17. Які валютні операції звільняються від валютного нагляду згідно із Законом про валюту? Які порогові значення передбачені для таких операцій?
18. Які заходи захисту валютного ринку від кризових явищ може застосовувати НБУ? За яких умов та на який строк центробанк може вводити відповідні заходи захисту?
19. Чи може НБУ утриматися від введення адміністративних заходів захисту валютного ринку?

20. Коли існує об’єктивна необхідність застосування центробанком адміністративних заходів захисту валютного ринку?
21. Які умови запровадження граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту продукції і транспортних послуг передбачає Закон про валюту?
22. Чи скасовує Закон про валюту спеціальні санкції у сфері зовнішньоекономічної діяльності? Який вплив скасування спеціальних санкцій буде мати на інвестиційну привабливість України?

Блок №3. Перехідний період до повної валютної лібералізації. Етапи скасування валютних обмежень. Нова структура системи валютного регулювання.

1. Який строк набуття чинності та введення у дію Закону про валюту?
2. У який строк НБУ має привести свої нормативно-правові акти у відповідність із Законом про валюту?
3. Які валютні обмеження будуть скасовані одразу після введення у дію Закону про валюту?
4. Які антикризові заходи захисту НБУ може залишити у силі після введення у дію Закону про валюту?
5. Яким чином НБУ може реалізовувати декларативні положення Закону про валюту?

6. Чому кінцевий результат реформи валютного регулювання в України безпосередньо залежить від політики НБУ?
7. Що передбачає нова структура системи валютного регулювання?
8. З яких основних блоків буде складатися анонсована НБУ система майбутнього валютного регулювання? Чи передбачається систематизація валютного законодавства України?
9. Які підзаконні нормативно-правові акти залишаться поза системою нового валютного регулювання?
10. Чи зробить нова структура системи валютного регулювання більш зручним використання норм валютного законодавства?

11. Чи планує центробанк відмовитися від обмеження строків розрахунків за експортно-імпортними операціями після введення у дію Закону про валюту? Яка ціль запровадження такого обмеження та який економічний ефект від його дії?
12. Що таке система електронних лімітів здійснення валютних операцій? Чим вона відрізняється від чинної системи індивідуальних ліцензій НБУ? Чи має НБУ реальний намір полегшити для резидентів відкриття рахунків закордоном та здійснення іноземних інвестицій?
13. Чи планує НБУ підвищувати верхній вартісний поріг валютних операцій, які не підлягають валютному нагляду? Що для цього потрібно зробити парламенту?
14. Яким чином центробанк планує отримувати інформацію про залучені резидентами позики від нерезидентів після скасування їхньої обов’язкової реєстрації?
15. Чи зможуть незабаром фізичні особи купувати іноземну валюту он-лайн? У яких обсягах та за яких умов допускатиметься купівля іноземної валюти таким способом? Яким чином відбуватиметься процедура купівлі іноземної валюти через інтернет-банкінг?

16. Чи є у планах центробанку дозволити розрахунки за правочинами щодо ОВДП у іноземній валюті? Яким чином це підвищить інвестиційну привабливість державних цінних паперів України?
17. Чи передбачається скасування заборони на внесення платежів за програмами страхування життя в іноземній валюті?
18. Чи очікують експерти від НБУ серйозних пом’якшень валютного режиму після введення у дію Закону про валюту? Наскільки центробанк виявляє готовність здійснити радикальну лібералізацію валютного регулювання?
19. Які фактори у найближчому часі перешкоджатимуть повній імплементації ліберальних положень Закону про валюту?
20. Коли можна очікувати на безумовне запровадження в Україні принципу вільного руху капіталу?

Блок №4. Імплементація Плану дій BEPS та його вплив на валютний режим України. Багатостороння конвенція MLI. Протидія зловживанням положеннями угод про уникнення подвійного оподаткування. Одноразове декларування доходів фізичних осіб. Оподаткування контрольованих іноземних компаній. Автоматичний обмін податковою інформацією.

1. Яким чином поступ валютної лібералізації пов’язаний із деофшоризацією української економіки?
2. Що таке План дій BEPS та які зобов’язання щодо його імплементації взяла на себе Україна?
3. Які кроки включає у себе мінімальний стандарт Плану дій BEPS? Коли Україна приєдналася до міжнародної ініціативи щодо реалізації мінімального стандарту Плану дій BEPS?
4. Яке значення має підписання Україною Багатосторонньої конвенції MLI? Які зміни до чинних угод про уникнення подвійного оподаткування передбачає Багатостороння конвенція MLI? Коли Багатостороння конвенція MLI набере чинності для України?
5. Який стан імплементації рекомендацій Плану дій BEPS у національне законодавство України?

6. Чому запровадження повної свободи валютних операцій неможливе до проведення ефективної податкової реформи?
7. Які зобов’язання щодо розробки законопроектів у сфері протидії розмиванню податкової бази та виведенню прибутків з-під оподаткування покладені на КМУ та НБУ відповідно до прикінцевих положень Закону про валюту? Протягом якого часу має бути розроблена нова законодавча база для реалізації Плану дій BEPS в Україні?
8. Які основні зміни буде внесено до конвенцій про уникнення подвійного оподаткування після набрання чинності Багатосторонньою конвенцією MLI?
9. Чи усі податкові конвенції буде змінено після вступу у силу Багатосторонньої конвенції MLI? Чи зможе Україна залишити незмінними умови угод про уникнення подвійного оподаткування з окремими державами відповідно до Багатосторонньої конвенції MLI?

10. У чому полягає суть концепції бенефіціарного (фактичного) власника оподатковуваного доходу?
11. У яких випадках передбачені податковими конвенціями знижені ставки або звільнення від оподаткування не застосовуються до доходів, виплачених на користь нерезидента? Яким чином оподатковуються виплати на користь номінального утримувача з низькоподаткової юрисдикції? Які зміни щодо операцій з виведення капіталу у ошфорні зони передбачає Багатостороння конвенція MLI?
12. Яким чином відбудеться удосконалення вимог щодо складання документації з трансферного ціноутворення?
13. Які особливості оподаткування боргових виплат на користь нерезидентів та контролю за їх відповідністю ринковим умовам?
14. Яким чином звітність щодо контрольованих операцій буде уточнена у розрізі окремих країн, зокрема, офшорних зон?
15. Що таке одноразове декларування активів фізичних осіб та яка його мета?

16. Які категорії фізичних осіб зобов’язані будуть задекларувати свої доходи та майно в межах кампанії з нульового декларування? Чи підлягатимуть декларуванню іноземні активи та доходи громадян України?
17. Коли заплановано провести кампанію з одноразового декларування активів фізичних осіб? Чи вдасться уряду найближчим часом забезпечити нульове декларування своїх доходів усіма громадянами?
18. Чи застосовуватиметься до фізичних осіб, які добровільно задекларувати усі свої активи, звільнення від адміністративної та кримінальної відповідальності?
19. Які ставки податку будуть застосовані до доходів, розкритих у межах нульового декларування?
20. Які санкції буде застосовано до фізичних осіб, які приховали свої активи під час кампанії з одноразового декларування?

21. Що таке контрольована іноземна компанія? Яким чином та за якими критеріями визначається реальний власник такої компанії?
22. Чи буде посилено вимоги щодо розкриття та виявлення кінцевих бенефіціарних власників українських компаній?
23. Яким чином оподатковуватиметься дохід резидента, отриманий від діяльності контрольованої іноземної компанії? Яку відповідальність передбачать за приховування факту прямого чи опосередкованого володіння контрольованою іноземною компанією?
24. Які види міжнародного обміну податковою інформацією існують?
25. В чому особливості обміну податковою інформацією за запитами? Які можливості щодо виявлення прихованих активів українських резидентів закордон надає фіскальним органам Конвенція про взаємну адміністративну допомогу в податкових спорах від 1998 року?

26. Які переваги автоматичного обміну податковою інформацію між державами? Що таке Єдиний стандарт звітності CRS?
27. У чому полягає особливість обміну інформацією про фінансові операції нерезидентів за Єдиним стандартом звітності CRS? Яку періодичність обміну податковою інформацією передбачає Єдиний стандарт звітності CRS?
28. Скільки держав світу уже долучилися до Єдиного стандарту звітності CRS?
29. Коли Україна планує приєднатися до системи автоматичного обміну податковою інформацією? За яких умов наша держава буде готовою до багатостороннього обміну податковою інформацією у автоматичному режимі?
30. Чи допоможе автоматичний обмін податковою інформацією припинити відтік капіталу з України та збільшити податкові надходження до бюджету?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...


OK
Шевченко Александр

Есть вопросы? Задавайте.

Связанные семинары
СЕМИНАРЫ
СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
Экспертный блог Ответы на все Ваши вопросы

MARMAER

Семинары, тренинги, курсы, корпоративные тренинги, конференции – практические и интенсивные формы обучения для финансистов, юристов и руководителей.

ЧИТАЙТЕ НАС НА ПОЧТЕ