Cемінари та Вебінари

Зателефонуйте нам:

+38 (067) 318-23-78 [Viber, Telegram]
Головна / Семинары / Податок на виведений капітал – фундаментальна реформа корпоративного оподаткування
Дата і час
  • Початок09:30 - 17 Січ 2019
  • Завершення18:00 - 17 Січ 2019
Реєстрація по телефону
Шевченко Олександр
Реєстрація через сайт
виберіть формат участі
Кількість учасників
  • оплата по рахунку від юридичної особи, надаємо, документи для бухгалтерії (рахунок, реєстраційні документи, акти виконаних робіт).

  • оплата від фізичної особи в день проведення заходу при реєстрації, надаємо, всі необхідні документи для бухгалтерії.

  • оплата банківською карткою VISA, MasterCard за допомогою сервісу миттєвих платежів LiqPay, *Комісія 2,75% за платіж, надаємо, всі необхідні документи для бухгалтерії.

грн.

Податок на виведений капітал – відмінність податку на виведений капітал від податку на прибуток підприємств. Переваги та недоліки запровадження податку на виведений капітал. Іноземний досвід оподаткування розподіленого прибутку, елементи податку на виведений капітал, платники податку на виведений капітал, об’єкт оподаткування податком на виведений капітал, операції з виведення капіталу.

Нові правила оподаткування дивідендів, скасування податку на репатріацію, особливості визначення бази оподаткування податком на виведений капітал, умови оподаткування процентів за кредитами від нерезидентів, особливості сплати податку на виведений капітал нерезидентами, сплата податку на виведений капітал платниками єдиного податку.

Контроль за сплатою податку на виведений капітал, нові правила визначення звичайних цін, автоматизований аналіз інформації про операції з неплатниками податку на виведений капітал, зміни щодо трансферного ціноутворення, перехідний період запровадження податку на виведений капітал, умови подальшої сплати банками податку на прибуток підприємств.

Програма семінару:

Блок 1. Податок на виведений капітал: поняття та загальна характеристика.

1. Що таке податок на виведений капітал? Чим він відрізняється від існуючого податку на прибуток підприємств?
2. Яка основна ідея податку на виведений капітал?
3. За яких умов прибуток підприємства оподатковується податком на виведений капітал, а за яких умов – ні?
4. Які переваги запровадження податку на виведений капітал? Хто лобіює в Україні запровадження податку на виведений капітал та які аргументи для цього використовує? Чи призведе поява податку на виведений капітал до швидкого економічного зростання?

5. Які аргументи використовують противники запровадження податку на виведений капітал? Чи варто зважати на ці аргументи? Чи може запровадження податку на виведений капітал призвести до дефіциту державного бюджету? Яким чином компенсувати тимчасове зменшення податкових надходжень після запровадження податку на виведений капітал?

6. Чи зменшиться у зв’ язку із запровадженням податку на виведений капітал фіскальне навантаження на бізнес?
7. Чи відбудеться після запровадження податку на виведений капітал спрощення податкового обліку?
8. У яких державах світу існує податок на виведений капітал? Чи є практика запровадження такого податку позитивною? Яким чином податок на виведений капітал вплинув на економіки відповідних держав?
9. Які податки буде скасовано після запровадження податку на виведений капітал?
10. Коли підприємства розпочнуть сплату податку на виведений капітал?

Блок 2. Елементи податку на виведений капітал.

1. Хто буде платником податку на виведений капітал?
2. За яких умов нерезиденти є платниками податку на виведений капітал?
3. Чи є платниками податку на виведений капітал неприбуткові організації? За яких умов у неприбуткової організації може виникнути обов’язок сплати податку на виведений капітал?
4. У якому випадку юридична особа-платник єдиного податку прирівнюється до платника податку на виведений капітал?

5. Чи є підстави відносити податок на виведений капітал до групи непрямих податків?
6. Які операції належать до об’єкту оподаткування податком на виведений капітал?
7. За яких умов відбувається виведення капіталу для цілей оподаткування податком на виведений капітал?
8. У якому випадку дивіденди оподатковуються податком на виведений капітал?

9. Чи оподатковують дивіденди у разі їх реінвестування у бізнес?
10. Чи оподатковуються дивіденди, розподілені на користь інших платників податку на виведений капітал?
11. За якою ставкою оподатковуються операції з виплати дивідендів? Чи зберігається податок на репатріацію у разі виплати дивідендів на користь нерезидентів? Чи оподатковуються податком на доходи фізичних осіб дивіденди, виплачені фізичній особі платником податку на виведений капітал?

12. Які операції прирівнюються до операцій з виведення капіталу?
13. Яким чином оподатковуються податком на виведений капітал проценти за користь нерезидента за борговими зобов’язаннями резидента? Які ставки податку на виведений капітал застосовуються до операцій із виплати процентів на користь нерезидента-пов’язаної особи та від чого залежить їхня величина? Яким чином оподатковуються проценти, виплачені на користь нерезидента, зареєстрованого у низькоподатковій юрисдикції?

14. У якому випадку кошти, які перераховуються нерезидентам у межах договорів страхування та перестрахування, є об’єктом оподаткування податком на виведений капітал?
15. У яких випадках фінансова допомога неплатнику податку підлягає оподаткуванню податком на виведений капітал? Чи оподатковується поворотна фінансова допомога працівнику підприємства?
16. Які умови оподаткування операції з передачі майна, виплати коштів, надання робіт, послуг неплатнику податку-нерезиденту? Яким чином оподатковуються транскордонні перекази коштів та інвестиції за межами території України?

17. Чи оподатковуються виплати на користь нерезидента, які проводяться платником податку-резидентом у межах договору комісії, доручення, агентського договору?
18. У яких випадках оподатковуються роялті на користь нерезидента?
19. Чи оподатковуються податком на виведений капітал внески до статутного капіталу неплатника податку?
20. За яким умов внески до спільної діяльності або у довірче управління є об’єктом оподаткування податком на виведений капітал?

21. Чи оподатковуються податком на виведений капітал усі виплати на користь фізичних осіб-платників єдиного податку? За яких умов відбувається таке оподаткування? Як це вплине на роботу компаній, які залучаються до виконання робіт (надання послуг) фізичних осіб-підприємців, які перебувають на спрощеній системі оподаткування?
22. Чи є контрольовані операції, які не відповідають принципу “витягнутої руки”, самостійним об’єктом оподаткування податком на виведений капітал?

23. Які є ставки податку на виведений капітал?
24. Який податковий період передбачений для податку на виведений капітал?
25. У яких випадках платник податку на виведений капітал може зменшити суму своїх податкових зобов’язань.

Блок 3. Особливості сплати податку на виведений капітал нерезидентами.

1. У яких випадках нерезидент має право на добровільну реєстрацію платником податку на виведений капітал?
2. Для здійснення яких видів діяльності реєстрація нерезидента платником податку на виведений капітал є обов’язковою? Які наслідки порушення нерезидентом вимог щодо реєстрації платником податку на виведений капітал для його контрагента-платника податку?
3. Чи може нерезидент для цілей оподаткування податком на виведений капітал провадити діяльність на території України через платника податку – резидента, який здійснює діяльність від імені, за рахунок та за дорученням такого нерезидента?

4. Чи призводить реєстрація нерезидента платником податку на додану вартість до автоматичної його реєстрації платником податку на виведений капітал?
5. Яким чином оподатковуються операції між нерезидентом та його постійним представництвом? За яких умов такі операції є контрольованими операціями? Який статус постійного представництва нерезидента як платника податку на виведений капітал?

6. Які обмеження щодо здійснення розрахунків у межах оподатковуваних операцій передбачені для нерезидентів-платників податку на виведений капітал?
7. Яким чином оподатковується переказ нерезидентом коштів закордон?
8. Чи прирівнюється податок на виведений капітал для цілей застосування угод про уникнення подвійного оподаткування до податку на прибуток підприємств?

9. Яким чином нерезидент-платник податку на виведений капітал може скористатися положеннями угоди про уникнення подвійного оподаткування?
10. Яким чином відбувається оподаткування дивідендів, які виплачуються нерезиденту платником єдиного податку? Чи сплачується у такому разі податок на виведений капітал?

Блок 4. Контроль за сплатою податку на виведений капітал.

1. Які механізми контролю за належною сплатою податку на виведений капітал передбачені законодавством?
2. Яким чином реалізовано доктрину переваги сутті господарської операції над її формою для цілей оподаткування податком на виведений капітал? Які права отримали контролюючі органи для протидії фіктивним та удаваним правочинам?

3. Яким чином відбуватиметься автоматизований аналіз інформації про операції з неплатниками податку на виведений капітал? Хто повинен визначити правила кодування відповідних операцій? Яка роль банків під час здійснення контролю за операціями платників податку на виведений капітал із неплатниками податку? Яку інформацію повинен відображати код операції з неплатником податку?

4. Яким чином змінилися правила визначення звичайних цін?
5. Які особливості визначення звичайних цін на майно?
6. У яких випадках платник податку на виведений капітал повинен самостійно перевірити відповідність ціни договору звичайній ціні?
7. Які наслідки невідповідності договірної вартості операції рівню звичайних цін?

8. У яких межах відхилення договірної вартості майна від рівня звичайних цін не є підставою для донарахування податкових зобов’язань?
9. Чи презюмується відповідність ціни операції рівню звичайних цін? На кого покладається обов’язок доведення невідповідності ціни операції рівню звичайних цін?

10. Яким чином змінилися критерії віднесення господарських операцій до категорії контрольованих? Чи розширено коло платників податків, зобов’язаних готувати документацію з трансферного ціноутворення? Коли господарські операції за участі юридичної особи-платника єдиного податку є контрольованими операціями?

Блок 5. Перехідний період запровадження податку на виведений капітал.

1. Яким чином відбуватиметься запровадження податку на виведений капітал?
2. Чи усі платники податку на прибуток підприємств перейдуть з 01 січня 2019 року на сплату податку на виведений капітал?
3. Хто зможе продовжити сплату податку на прибуток підприємств й після запровадження податку на виведений капітал? До якого часу та за яких умов можлива така сплата податку на прибуток підприємств?
4. У яких випадках буде можлива сплата податку на прибуток підприємств після запровадження податку на виведений капітал?

5. Яким чином буде врегульована сплата податку на прибуток підприємств після 01 січня 2019 року?
6. Яким чином відбуватиметься формування Реєстру платників податку на виведений капітал? Хто буде держателем Реєстру платників податку на виведений капітал? Чи увійдуть до цього Реєстру усі наявні платники податку на прибуток підприємств? Які особливості включення до Реєстру платників податку на виведений капітал передбачені для банків?

7. Чи зможе платник податку на виведений капітал використати суми переплат з податку на прибуток підприємств, сформовані до 01 січня 2019 року? Яким чином можливе таке використання сум переплат?
8. Чи оподатковуватимуться податком на виведений капітал операції, здійсненні на підставі угод, що оформлені до 01 січня 2019 року?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Loading...


Шевченко Олександр
OK
Шевченко Олександр

Координатор заходу

Пов'язані заходи
Публікації експертного блогу Відповіді на всі Ваші питання

MARMAER

Семінари, Вебінари, Онлайн-курси, Конференції – навчання для фінансистів, бухгалтерів, юристів і керівників.

ЧИТАЙТЕ НАС НА ПОШТІ

МИ ПРИЙМАЄМО ДО ОПЛАТИ

liqpay