Cемінари та Вебінари

Зателефонуйте нам:

+38 (067) 318-23-78 [Viber, Telegram]
Головна / Семинары / Судова практика 2021: новели судових процесів, прецедентне право, аналіз змін до ГПК, ЦПК та КАС України, доводи і заперечення, розгляд справи, судове провадження, апеляційні та касаційні оскарження
ДОПОВІДАЧІ ЗАХОДУ
  • Начальник управления обеспечения работы судебной палаты, Верховный Суд
  • Помічник судді, Північний апеляційний господарський суд
Дата і час
  • Початок09:30 - 21 Тра 2021
  • Завершення17:00 - 21 Тра 2021
Реєстрація по телефону
Шевченко Олександр
Реєстрація через сайт
виберіть формат участі
1750
2650
Кількість учасників
  • оплата по рахунку від юридичної особи, надаємо, документи для бухгалтерії (рахунок, реєстраційні документи, акти виконаних робіт).

  • оплата від фізичної особи в день проведення заходу при реєстрації, надаємо, всі необхідні документи для бухгалтерії.

  • оплата банківською карткою VISA, MasterCard за допомогою сервісу миттєвих платежів LiqPay, *Комісія 2,75% за платіж, надаємо, всі необхідні документи для бухгалтерії.

грн.

Судова практика – структура та зміст позовної заяви, відзиву, заперечень. Доводи та заперечення «по суті». Способи доведення/заперечення обставин та суми спору. Доводи та заперечення «по строкам» звернення з позовом (позовна давність). Доводи та заперечення «по формі». Чи є обов’язковим подання відзиву на позов? Додаткові вимоги/клопотання в прохальній частині позову/відзиву або викладені в окремій заяві. Питання, які можуть виникати до та під час розгляду справи. Порядок звернення до суду. Форми судового провадження. Апеляційне оскарження.

Програма круглого столу:

Блок №1. Новели процесуального законодавства 2021! ГПК. ЦПК. КАС України. Правові висновки великої палати Верховного Суду в 2020/2021 та їх вплив на судову практику.

1. Прецедентне право чи правова визначеність: які рішення стануть у нагоді в судовій практиці?

1. Юрисдикції спорів, що виникають у цивільно-правових відносинах.
2. Правові позиції Верховного Суду щодо особливостей розгляду окремих категорій цивільних справ (трудових, земельних та правовідносин які виникають із правочинів, договорів, зобов’язань).

— огляд судової практики щодо знакових рішень ВС 2020/2021
— правова визначеність: основа передбачуваної судової практики
— майнові спори, Трудові спори, Житлові спори, Земельні спори
— спори, що випливають із договірних відносин
— спори щодо дій або бездіяльності органів державної влади

2. Зміни до Господарського процесуального кодексу, ЦПК та КАСУ! Закон «Про внесення змін до ГПК, ЦПК та КАС щодо вдосконалення порядку розгляду судових справ», № 460-IX!

1. Щодо підсудності спорів з владою.
2. Порядок оголошення відводів суддям.
3. Відкриття, Зупинення, Закриття провадження у справі.
6. Заходи забезпечення позову в господарському процесі.

7. Підстави для відмови у видачі судового наказу.
8. Вимоги до заяв, що подаються на стадії виконання судового рішення/
9. Апеляційне оскарження: Право апеляційного оскарження. Апеляційні скарги на ухвали суду першої інстанції.
— підготовка розгляду справи судом апеляційної інстанції.
— підстави для скасування судового рішення.
— закриття судом апеляційної інстанції провадження.

10. Касаційне оскарження.
— право касаційного оскарження, «Касаційні фільтри». Що не підлягає касаційному оскарженню?
— форма і зміст касаційної скарги. Відмова у відкритті, Відкриття, Закриття касаційного провадження.
— які межі розгляду справи судом касаційної інстанції?
— підстави для повного або часткового скасування рішень.
— підстави для передачі справи повністю або частково на новий розгляд або для продовження розгляду.
— який алгоритм передачі справи за підвідомчістю?

Блок №2. Структура та зміст позовної заяви, відзиву, заперечень.

1. Доводи та заперечення «по суті». Способи доведення/заперечення обставин та суми спору:

— приклади аргументів та контраргументів;
— в яких випадках наданий стороною «належний» доказ може бути визнаний судом «недопустимим». Як цьому запобігти. У яких випадках копія доказу є допустимим доказом. Правила оформлення копій доказів, що подаються до суду;
— чи може суд залишити позов без руху з підстав ненадання доказів, що підтверджують позовні вимоги;

— в яких випадках відсутність доказів саме по собі може розцінено судом як підтвердження певних обставин;
— порядок подання електронних доказів та їх заперечення (переписка по електронній пошті, месенджерам, інформація Інтернет-сайтів, фото та відео- докази, тощо);
— порядок доведення обставин справи за допомогою відкритих реєстрів даних;
— використання експертизи в якості доказу у справі та її заперечення (на прикладах експертизи давності, почеркознавчої експертизи, комп’ютерної експертизи, економічної експертизи, психолого-всихіатричної експертизи з використанням поліграфа), коли клопотання про призначення експертизи може бути визнано зловживанням процесуальними правами; коли експертиза є необхідною;

— порядок доведення обставин справи за допомогою показань свідків. Коли судом приймаються до уваги, як заперечувати;
— аргументи, які можуть бути застосовані при поданні котррозрахунку позову;
— як, коли і в якому розмірі можна просити суд про зменшення нарахованої позивачем неустойки та як заперечувати щодо відповідного клопотання відповідача;
— заперечення щодо позовних вимог шляхом подання заяви про зарахування зустрічних вимог. Як можна аргументувати неможливість врахування судом зустрічного зарахування;
— як випадково у відзиві не визнати обставини спору та не допомогти позивачу у разі, коли він не спроможний довести позовні вимоги належними та допустимими доказами; яким документом може керуватись суд для застосування інституту «визнання обставин».

2. Доводи та заперечення «по строкам» звернення з позовом (позовна давність):

— строки позовної давності по основним категоріям правовідносин;
— проблемні питання строків позовної давності, які перебувають на розгляді Великої Палати;
— як і коли правильно ставити перед судом питання про застосування/незастосування строків позовної давності; чи мають право заявляти про застосування позовної давності треті особи у справі;
— чи є клопотання про застосування позовної давності визнанням позову;
— шляхи заперечення щодо клопотання про застосування позовної давності: момент, з якого може обраховуватися позовна давність, порядок обчислення, випадки переривання позовної давності.

3. Доводи та заперечення «по формі»:

— строки подання доказів; як забезпечити можливість поновлення такого строку, у разі порушення. Заперечення доказової бази позивача/відповідача у зв’язку з порушенням строків їх подання;
— порядок посилання на практику касаційного суду та варіанти заперечення доречності такого посилання іншої стороною спору;
— каталог позицій Конституційного Суду України, які можуть бути додатковим інструментом правової аргументації;

— визначення юрисдикційної підвідомчості спору. Основні помилки. Наслідки. Ви впливають треті особи у справі на визначення юрисдикції. Чи варто у відзиві на позов вказувати на неправильну юрисдикцію.
— доведення позивачем порушення спірними правовідносинами його прав та/або інтересів. Наслідки визнання судом відсутності порушення прав позивача за умови обґрунтованості позовних вимог. Приклади.;

— визначення суб’єктного складу спору. Приклади, коли може мати місце неправильне визначення позивача/відповідача. Наслідки. Чи можливо виправити. Коли варто вказувати в якості доводів у відзиві;
— підписання позову/відзиву/клопотання у справі особою без підтвердження повноважень як довід в якості заперечення розгляду таких документів судом по суті. Наслідки підтвердження такого факту. Як запобігти.

4. Чи є обов’язковим подання відзиву на позов.

– продовження строку на подання відзиву. Наслідки неподання чи несвоєчасного подання відзиву.
– що робити, коли представник вступає у справу на стадії апеляції, а під час розгляду справи в першій інстанції відзив не подавався.

5. Чи може зустрічний позов замінити відзив на позов.

— випадки та строки подання зустрічного позову.

6. Реквізити та загальний порядок оформлення позову, відзиву, заяви, клопотання.

— значення та можливі наслідки.

7. Засоби, які застосовуються учасниками судового процесу, щоб привернути особливу увагу до поданого процесуального документу: візуальні, змістовні, стилістичні.

— як не перестаратись та не викликати зворотній ефект від очікуваного?

8. Додаткові вимоги/клопотання в прохальній частині позову/відзиву або викладені в окремій заяві:

— витребування доказів;
— продовження строку для подання певних доказів, які наразі не можуть бути подані;
— призначення судової експертизи;
— забезпечення виконання рішення;
— стягнення нарахувань до повного виконання рішення (ч. 2 ст. 625 ЦК);
— розгляд справи у закритому судовому засіданні;
— розгляд справи у спрощеному/загальному провадженні;
— розгляд справи з викликом/без виклику сторін;
— розподіл/зменшення судових витрат;
— встановлення судового контролю (в адміністративному судочинстві)
— тощо.

9. Додатки до позову/відзиву:

— докази надсилання позову/скарги/заяви іншій стороні у справі. Що є доказом направлення позову/відзиву іншій стороні у справі у разі, якщо така особа – нерезидент. Чи є обов’язковим надсилання іншій стороні у справі копії документу про сплату судового збору. Наслідки його ненаправлення іншим учасникам;
— докази сплати судового збору. Чи необхідно надавати докази зарахування судового збору до спеціального фонду державного бюджету. Реквізити на які сплачується судовий збір. Коли варто розраховувати на зменшення/відстрочення/звільнення від сплати судового збору. Наслідки штучного зменшення ціни позову з метою зменшення суми судового збору. Практика ЄСПЛ з питань сплати судового збору;
— попередній розрахунок судових витрат;
— тощо.

10. Особливості розгляду спорів за позовами прокурорів. Ключові позиції Верховного суду: порядок та випадки звернення, порядок обчислення позовної давності по позовам прокурорів.

Блок №3. Питання, які можуть виникати до та під час розгляду справи.

— чи є неявка позивача у судове засідання підставою для залишення позову без розгляду;
— строки, підстави та порядок доведення необхідності застосування забезпечення позову. Як “гарантувати” застосування забезпечення. Доводи та способи, які можуть використовуватись при запереченні щодо застосування забезпечення позову. Новели законопроекту № 2314 від 25.10.2019;
— коли варто ставити питання про зупинення провадження у справі, аргументи, які можуть бути застосовані при запереченні щодо клопотання про зупинення провадження у справі; в яких випадках ухвала про зупинення провадження у справі може бути оскаржена та практичні наслідки такого оскарження;

— судові доручення про вручення. Порядок повідомлення про судове засідання учасника спору – нерезидента. Чи є підставою для зупинення провадження у справі необхідність дотримання шестимісячного строку для повідомлення про судове засідання позивача чи третьої особи у справі, які є нерезидентами та не мають представників на території України. На кого покладається обов’язок щодо здійснення перекладу судових рішень. Чи у всіх випадках є необхідним зупинення провадження у справі чи/та призначення розгляду справи через шість місяців у разі, якщо учасником справи є нерезидент;
— порядок, строки та аргументи, які можуть бути використані у клопотанні про відкладення розгляду справи та запереченні відповідного клопотання. Чи є участь у іншому судовому засіданні достатнім аргументом такого клопотання для його задоволення. Практика національних судів щодо застосування рішення ЄСПЛ у справі “Бартая проти Грузії” від 26.07.2018;

— доводи та зміст клопотання про розгляд справи в режимі відеоконференції. Коли у задоволенні відповідного клопотання може бути відмовлено. Як цього уникнути;
— які дії учасників судового процесу можуть бути визнані зловживання правом. Наслідки зловживання правами учасниками судового процесу. Коли і як просити суд про застосування наслідків зловживання процесуальними правами учасником судового процесу. Чи можна скаржитись на суд та працівників суду: коли, як, куди;
— розгляд/перегляд справи з порушенням строків. Чи можливо прискорити;
— розподіл судових витрат. Чи завжди є необхідним подання доказів їх здійснення. Стягнення «гонорару успіху». На чию користь і коли стягуються судові витрати за подання скарг на «процедурні» судові рішення (проміжні ухвали не по суті спору). Підстави та порядок зменшення судових витрат.

Блок №4. Порядок звернення до суду.

1. Електронна чи паперова форма. Плюси та мінуси?
— порядок та наслідки звернення до суду шляхом застосування електронної пошти.
— звернення до суду через «Електронний кабінет».

Блок №5. Форми судового провадження.

— наказне провадження. Позовне провадження: загальне та спощене.
— письмове провадження (без повідомлення сторін). Яка аргументація можу бути підставою для задоволення клопотання про розгляд справи з викликом сторін.

Блок №6. Апеляційне оскарження. Нові зміни: Закон № 731-IX: зміни до деяких законодавчих актів щодо перебігу процесуальних строків під час дії карантину.

1. Строки апеляційного оскарження та можливість їх поновлення.
2. Які судові рішення можуть бути предметом апеляційного оскарження.
3. Структура апеляційної скарги, заперечення/відзиву на апеляційну скаргу.
4. Приклади можливих доводів апеляційної скарги:
— розгляд справи за відсутності учасника справи без наявності доказів на підтвердження його належного повідомлення про дату, час та місце судового засідання. Практика ЄСПЛ, ВП, касаційних судів;
— звукозапис фіксації судового процесу судового засідання місцевого суду як один з доводів недослідження/неврахування судом певних обставин справи, доводів сторін, строків звернення з заявами / клопотаннями у справі;
— розгляд справи з порушенням визначеної спеціалізації суддів та інші підстави, які охоплюються поняттям «незаконний склад суду» (в т.ч. прийняття судового рішення суддею, в якого закінчились повноваження, якого відсторонено від посади, тощо).
— випадки, коли подання апеляційної скарги може бути визнано зловживання процесуальним правом;
— клопотання про винесення окремої ухвали щодо судді, який виніс оскаржуване судове рішення, як один з пунктів прохальної частини апеляційної скарги. Чи правомірно ставити це питання учаснику судового процесу. Випадки, коли таке клопотання може бути визнано тиском на суд. Приклади винесення окремих ухвал щодо суддів.

Блок №7. Касаційне оскарження.

1. Строки оскарження та можливість їх поновлення.
2. Структура касаційної скарги. Приклади доводів касаційної скарги.
3. Структура заперечення/відзиву на касаційну скаргу та можливі доводи.
4. Підстави для відкриття касаційного провадження. Новели законопроекту № 2314 від 25.10.2019: розширення касаційних фільтрів, зміни щодо підстав скасування оскаржених судових рішень.
5. Новели ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підстав передачі справи на розгляд Великої Палати Верховного Суду та щодо строків повернення справи» від 02.10.2019 № 142-IX: зміни щодо справ, які можуть бути предметом перегляду Великою Палатою.

Регламент заходу:

09:00-09:30 – Підключення учасників онлайн-трансляції (30 хвилин);
09:00-09:30 – Реєстрація учасників в залі для конференцій (30 хвилин);
09:30-11:00 – Сесія №1. (90 хвилин)
11:00-11:15 – Перерва на каву (15 хвилин)
11:15-12:45 – Сесія №2. (90 хвилин)
12:45-13:30 – Обід (45 хвилин)
13:30-15:00 – Сесія №3. (90 хвилин)
15:00-15:15 – Перерва на каву (15 хвилин)
15:15-16:45 – Сесія №4. (90 хвилин)


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (9 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Loading...


Шевченко Олександр
OK
Шевченко Олександр

Координатор заходу

Пов'язані заходи
Публікації експертного блогу Відповіді на всі Ваші питання

MARMAER

Семінари, Вебінари, Онлайн-курси, Конференції – навчання для фінансистів, бухгалтерів, юристів і керівників.

ЧИТАЙТЕ НАС НА ПОШТІ

МИ ПРИЙМАЄМО ДО ОПЛАТИ

liqpay