Публічний договір Мармаер Груп

Публічний договір «Мармаер Груп»

Скачати публічний договір →

Витяг з Цивільного кодексу України

Стаття 633. Публічний договір

1. Публічним є договір, в якому одна сторона — підприємець
взяла на себе обов’язок здійснювати продаж товарів, виконання
робіт або надання послуг кожному, хто до неї звернеться (роздрібна
торгівля, перевезення транспортом загального користування, послуги
зв’язку, медичне, готельне, банківське обслуговування тощо).

2. Умови публічного договору встановлюються однаковими для
всіх споживачів, крім тих, кому за законом надані відповідні
пільги.

3. Підприємець не має права надавати переваги одному
споживачеві перед іншим щодо укладення публічного договору, якщо
інше не встановлено законом.

4. Підприємець не має права відмовитися від укладення
публічного договору за наявності у нього можливостей надання
споживачеві відповідних товарів (робіт, послуг).

У разі необгрунтованої відмови підприємця від укладення
публічного договору він має відшкодувати збитки, завдані
споживачеві такою відмовою.

5. Актами цивільного законодавства можуть бути встановлені
правила, обов’язкові для сторін при укладенні і виконанні
публічного договору.

6. Умови публічного договору, які суперечать частині другій
цієї статті та правилам, обов’язковим для сторін при укладенні і
виконанні публічного договору, є нікчемними.

Стаття 642. Прийняття пропозиції

1. Відповідь особи, якій адресована пропозиція укласти
договір, про її прийняття (акцепт) повинна бути повною і
безумовною.

2. Якщо особа, яка одержала пропозицію укласти договір, у
межах строку для відповіді вчинила дію відповідно до вказаних у
пропозиції умов договору (відвантажила товари, надала послуги,
виконала роботи, сплатила відповідну суму грошей тощо), яка
засвідчує її бажання укласти договір, ця дія є прийняттям
пропозиції, якщо інше не вказане в пропозиції укласти договір або
не встановлено законом.

3. Особа, яка прийняла пропозицію, може відкликати свою
відповідь про її прийняття, повідомивши про це особу, яка зробила
пропозицію укласти договір, до моменту або в момент одержання нею
відповіді про прийняття пропозиції.